Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Behandling av søknaden og utbetaling

    I første omgang får du utbetalt vanlig stipend og lån. Unntaket er dersom du har permisjon fra utdanningen ved semesterstart. Da får du ikke utbetalt støtte før søknaden om foreldrestipend er innvilget.

    Har du fått utbetalt lån for den perioden du skal ha foreldrestipend, blir lånet gjort om til foreldrestipend når vi behandler søknaden din om foreldrestipend. Det er fødselsdatoen, ikke termindatoen, som bestemmer perioden med foreldrestipend.

    Dersom du har rett til forsørgerstipend, blir det etterbetalt for tiden fra fødselen og fram til søknaden ble godkjent. Foreldrestipendet og et eventuelt forsørgerstipend blir deretter overført månedlig til kontoen din.