Så mye foreldrestipend kan du få i videregående opplæring

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Har du fått barn og er i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett, kan du få foreldrestipend. Beløpet er det samme som du ellers ville fått som stipend og lån.

Forskjellen fra vanlig stipend og lån fra Lånekassen er at du får hele støtten utbetalt som stipend. Foreldrestipendperioden varer i opptil 49 uker, tre uker før fødselen og 46 uker etter.

Når du har fått barn, blir ikke stipendet behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine lenger. Men stipendet blir fortsatt behovsprøvd mot din egen lærlinglønn eller trygd og pensjon. Får du overgangsstønad fra Nav, har du bare rett til et foreldrestipend som tilsvarer det beløpet du kunne ha fått som lån. Det er bare elever over 18 år som kan få lån fra oss.

Hvis du har fått utbetalt lån i foreldrestipendperioden, blir lånet gjort om til stipend når søknaden om foreldrestipend er ferdigbehandlet.

Vilkår for å få foreldrestipend

  1. Du må til vanlig ha vært i utdanning og hatt rett til støtte fra Lånekassen i fire måneder rett før fødselen (opptjeningsperiode).
  2. Lærlinger må til vanlig ha godkjent lærekontrakt, og lærekandidater må til vanlig ha godkjent opplæringskontrakt.
  3. Hvis du har ungdomsrett til videregående opplæring, kan du ha rett til foreldrestipend selv om du ikke er tatt opp i videregående opplæring, har fått reservert plass eller har søkt om lærlingplass. Det er likevel et krav at du må ha vært i utdanning og hatt rett til støtte i fire måneder rett før fødselen. Du må selv dokumentere at du har ungdomsrett.
  4. Du må bo sammen med barnet.
Du må søke før det har gått 12 måneder etter fødselen/adopsjonen. Les mer om hvordan du søker om foreldrestipend.

Behovsprøving

Når du får barn, blir ikke støtten behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine lenger. Det spiller dermed ingen rolle hvor høy inntekt de har. Hvis du har barn, kan du få bostipend selv om du bor hjemme hos foreldrene dine. 

Hvor mye foreldrestipend du får, er avhengig av

Eksempel på hvor mye foreldrestipend du kan få

Satser for undervisningsåret 2018–2019

Vanlig videregående opplæring*

Per måned – ett barn

Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller lavere i måneden 

12 551 kroner

Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner  eller lavere i måneden

9 348 kroner

Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller mer i måneden 

10 864 – 12 551 kroner

Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på 33 248 kroner eller mer i måneden

7 661 – 9 348 kroner

Enslig forsørger over 18 år uten overgangsstønad 

12 551 kroner

Enslig forsørger under 18 år uten overgangsstønad 

9 348 kroner

Enslig forsørger over 18 år med overgangsstønad

3 203 kroner

Enslig forsørger under 18 år med overgangsstønad

0 kroner

*Utstyrsstipendet kommer i tillegg. Hvor stort utstyrsstipend du får, avhenger av hvilket utdanningsprogram du tar. Les mer om utstyrsstipend her.

Dersom du søker om foreldrestipend lenge etter at barnet er født, kan du få deler av foreldrestipendet beregnet etter satsene fra forrige undervisningsår. For Lånekassen begynner undervisningsåret den 16. august hvert år.

Satser for undervisningsåret 2019–2020

Vanlig videregående opplæring - fulltidsutdanning*
Per måned - ett barn

Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på under 34 329 kroner i måneden

12 777 kroner
Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på under 34 329 kroner i måneden 9 516 kroner
Er over 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på over 34 329 kroner i måneden 11 060 - 12 777 kroner
Er under 18 år. Ektefelle/samboer har brutto inntekt på over 34 329 kroner i måneden 7 799 - 9 516 kroner
Enslig forsørger over 18 år uten overgangsstønad 12 777 kroner
Enslig forsørger under 18 år uten overgangsstønad 9 516 kroner
Enslig forsørger over 18 år med overgangsstønad 3 216 kroner
Enslig forsørger under 18 år med overgangsstønad 0 kroner

* Utstyrsstipendet kommer i tillegg. hvor stort utstyrsstipend du får, avhenger av hvilket studieproram du tar. Les mer om utstyrsstipend her.