Vilkår for foreldrestipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Får du barn mens du er i utdanning, kan du få foreldrestipend. Det gjelder både ved fødsel og adopsjon.

Både mor og far kan få foreldrestipend, men de kan ikke få det samtidig.

Alle vilkårene som listes opp nedenfor, må være oppfylt for at du skal kunne få foreldrestipend.

Vilkår for foreldrestipend

  • Du må ha opptak som elev eller student i en godkjent utdanning.
  • Du må ha vært i utdanning i minst fire måneder rett før fødselen/adopsjonen. Du må også ha hatt rett til støtte fra Lånekassen i den samme perioden. Det er ikke et krav at du må ha mottatt støtte.
  • Du må bo sammen med barnet.
  • Din ektefelle/samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra Nav.

Foreldrepenger fra Nav

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du får. En eventuell reduksjon / tap av foreldrestipend gjelder bare i den perioden han eller hun mottar foreldrepenger fra Nav.

Hvor stor gradering tar han/hun ut i foreldrestipend fra Nav?
Hvor mye du i foreldrestipend fra Lånekassen
i samme periode
100 % gradering/fulle foreldrepenger Får ikke foreldrestipend (0 %)
50–99 % graderte foreldrepenger Halvt foreldrestipend (50 %)
0 - 49 % graderte foreldrepenger Fullt foreldrestipend (100 %)

Eksempel: Du får foreldrestipend de første ti ukene av perioden. Etterpå tar ektefellen eller samboeren din ut fire uker foreldrepermisjon med 100 prosent foreldrepenger fra Nav. I disse fire ukene får ikke du foreldrestipend. Når ektefellen/samboeren din går tilbake i jobb, kan du få fullt foreldrestipend igjen.

Unntak fra opptjeningstiden og spesielle ordninger

  • Lånekassen kan gjøre unntak fra kravet om fire måneders opptjeningstid ved prematur fødsel før termindato når du ellers ville ha rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato. 
  • Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med i de fire månedene med opptjeningstid.
  • Får du barn i sommerferien etter at du er ferdig med utdanningen din, kan du få foreldrestipend fram til 15.08.
  • Er barnet dødfødt, får du foreldrestipend for tre uker før og seks uker etter fødselen.
  • Dør barnet i løpet av perioden opp til 49 uker etter fødselen, kan du få foreldrestipend i opptil seks uker etter dødsfallet.