Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Unntak fra opptjeningstiden og spesielle ordninger

  • Lånekassen kan gjøre unntak fra kravet om fire måneders opptjeningstid ved prematur fødsel før termindato når du ellers ville ha rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato. 
  • Var du i utdanning om våren, vil sommerferien telle med i de fire månedene med opptjeningstid.
  • Får du barn i sommerferien etter at du er ferdig med utdanningen din, kan du få foreldrestipend fram til 15.08.
  • Er barnet dødfødt, får du foreldrestipend for tre uker før og seks uker etter fødselen.
  • Dør barnet i løpet av perioden opp til 49 uker etter fødselen, kan du få foreldrestipend i opptil seks uker etter dødsfallet.