Har du adoptert?

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Hvis du adopterer barn, er reglene for foreldrestipend nesten de samme som for fødsel, men det er noen forskjeller.

Vilkår for foreldrestipend

  • Du må ha opptak som elev eller student i en godkjent utdanning.
  • Du må ha vært i utdanning i minst fire måneder rett før fødselen/adopsjonen.
  • Du må ha hatt rett til støtte fra Lånekassen i den samme perioden. Det er ikke et krav at du må ha søkt om og fått støtte fra Lånekassen.
  • Du må bo sammen med barnet.

Hvor lenge får du foreldrestipend

Når du adopterer, kan du få foreldrestipend i 46 uker etter adopsjonen.
Dersom du adopterer mer enn ett barn samtidig, kan du få foreldrestipend i fem uker ekstra for hvert barn flere enn ett.

Ingen permisjon før adopsjonen

Når du adopterer, kan du få foreldrestipend fra og med adopsjonsdatoen. Dersom du tar permisjon før adopsjonsdatoen, kan du risikere å miste retten til foreldrestipend.

Pass på at du har plass i en utdanning

For å få foreldrestipend, må du enten være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning, eller ha en reservert studieplass. Uten det har du ikke rett til foreldrestipend.