Støtte om sommeren

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 25.09.2019
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder.

Du kan altså få støtte i to ekstra måneder om sommeren. Avslutter du utdanningen i vårsemesteret, har du ikke rett til støtte for sommeren etter.

Støtten blir behovsprøvd

Støtten blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når fastsettingen (likningen) for det året du har fått støtte, er klar.

Krav til dokumentasjon

Fyll ut skjemaet "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne" (Y-skjema). 

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne
  • ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne

Send inn Y-skjemaet til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du må først ha sendt inn en vanlig søknad om støtte på lanekassen.no for undervisningsåret som avsluttes før sommeren du skal søke om ekstra støtte for. Skal du for eksempel søke om sommerstøtte i 2020, må du ha sendt inn en vanlig søknad om støtte for undervisningsåret 2019-2020.

Last ned skjema