Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utbetalingsplan for våren 2020

  Utbetalinger vår 2020

  Fullt stipend og lån

  Fullt stipend

  15. Januar

   kr 22 040

  kr 8 816

  15. Februar

   kr 8 265

  kr 3 306

  15. Mars

   kr 8 265

  kr 3 306

  15. April

   kr 8 265

  kr 3 306

  15. Mai

   kr 8 265

  kr 3 306

  Sum for hele semesteret

  kr 55 100 kr 22 040

  Beløpene forutsetter at du er heltidsstudent, at du er i utdanning hele vårsemesteret og at du har søkt om stipend og maksimalt lån. Studerer du på deltid, får du redusert basisstøtte.

  Utbetaling (del av 11 månders studiestøtte) Fullt stipend og lån
  Fullt stipend
  15. juni kr 11 020
  kr 4 408

  Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2020 trappes støtten opp med 4 uker. Den ene av de 4 ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

  Utbetalingen i juni gjelder ikke

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger