Forsørgerstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Du kan få forsørgerstipend for barn født i 2004 eller senere. Det er et vilkår at du bor sammen med barnet i Norge.

Hvis du bor med ektefellen/samboeren/partneren din, er retten til forsørgerstipend avhengig av hvor mye hun/han har i årsinntekt (person- og kapitalinntekt).

Slik søker du om forsørgerstipend

Det er ikke noe eget søknadsskjema for å søke om forsørgerstipend. Du må laste opp dokumentasjonen som vedlegg til nettsøknaden eller ettersende den i posten via lærestedet ditt.

Dokumentasjon

  • Fødselsattest for barn født i Norge, eller
  • Kopi av oppholdstillatelse i passet som viser når barnet kom til Norge og kopi av vedtak fra UDI som viser grunnlaget for barnets oppholdstillatelse i Norge

Les mer om forsørgerstipend.