Du får regninger før du får den siste omgjøringen

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 01.10.2018
Når du har avsluttet utdanningen, får du regninger fra oss før du har fått den siste omgjøringen av lån til stipend.

At vi må vente på opplysninger fra fastsettingen (likningen) som kommer høsten året etter at du avsluttet utdanningen din, har spesielt betydning for deg som skal avslutte utdanningen. Du vil nemlig få krav om å betale ned på lånet før den siste omgjøringen er gjort. Du må enten betale regningene fra oss, eller søke om betalingsutsettelse.

Har du fått lån i 2017 som kan gjøres om til stipend, og du innfrir lånet før omgjøringen skjer, kan du få refundert (tilbakebetalt) det beløpet som kunne vært gjort om til stipend når omgjøringen skjer høsten 2018.

Rentene som er blitt lagt til det beløpet som blir gjort om til stipend, blir automatisk slettet.