Eksamensresultater og omgjøring

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
For å ha rett til omgjøring av lån til stipend, må du bestå utdanning.

Inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend. Hvor mye lån du kan få gjort om er avhengig av hvor mange studiepoeng eller tilsvarende du har bestått. Du kan ikke få gjort om mer enn 40 prosent av basisstøtten til stipend, selv om du består mer utdanning enn normert.

Forutsatt at du ikke bodde sammen med foreldrene dine, og du hadde inntekt og formue under grensene, får du full omgjøring hvis du har bestått like mange studiepoeng som du har fått støtte til å ta. Hvis du for eksempel har fått støtte til fulltidsstudium i et helt undervisningsår, må du bestå 60 studiepoeng eller tilsvarende dette året for å få full omgjøring.

Hvis du består mindre utdanning enn det du har fått støtte til å ta, får du mindre lån gjort om til stipend, men du kan få omgjøring for den utdanningen du faktisk har bestått. Når Lånekassen har foretatt omgjøringen, får du et vedtaksbrev i postkassen på Dine sider. I dette brevet vil du kunne se hvilke eksamensresultater vi har brukt i omgjøringen.

Vedtaksbrevet om omgjøring av lån til stipend kan være vanskelig å forstå hvis

Når du har blitt forsinket tidligere

Vi gjør alltid lån om til stipend for den eldste perioden først. Har du på et tidligere tidspunkt blitt forsinket i utdanningen din, kan du ha lån fra ett eller flere semestre tilbake i tid som ikke er gjort om til utdanningsstipend. Når vi får melding om nye studiepoeng du har bestått, omgjør vi derfor den eldste delen av lånet først.

Forsinket fra tidligere

En student fikk støtte til fulltidsutdanning i 2016 og bestod 30 av 60 studiepoeng. Fordi studenten bare bestod halvparten av studiepoengene, fikk han omgjort bare halve omgjøringslånet for 2016 til stipend.

Studenten fikk så støtte til fulltidsutdanning i 2017, og da bestod studenten 60 av 60 studiepoeng. Fordi studenten fortsatt hadde omgjøringslån for 2016, blir 30 av de 60 studiepoengene fra 2017 brukt til å gjøre om det eldste lånet.

De resterende 30 studiepoengene blir brukt til omgjøring for 2017, men studenten er fortsatt forsinket i utdanningen sin, og halvparten av omgjøringslånet hans for 2017 blir dermed stående som lån. Grunnen til at vi omgjør lån for den eldste perioden først, er at den delen av lånet som kan bli til stipend, blir foreldet etter fire år.

Når du består mer utdanning enn det du har fått støtte til

Vi bruker alltid de eldste eksamensresultatene til omgjøring først. Hvis du tidligere har bestått mer utdanning enn du har fått støtte til, har du en "restpott" med studiepoeng som ikke har blitt brukt til omgjøring. En fulltidsutdanning tilsvarer 60 studiepoeng i året. Dersom du har tatt flere studiepoeng enn 60 på ett år, vil de ekstra studiepoengene brukes til omgjøring senere. Da kan du oppleve at studiepoeng du har tatt ikke vises i vedtaksbrevet, nettopp fordi studiepoengene ikke er brukt til omgjøring i denne omgangen.

Bestått ekstra utdanning

En student fikk støtte til fulltidsutdanning i 2016 og bestod 90 studiepoeng, altså 30 studiepoeng mer enn de 60 studiepoengene han hadde fått støtte til. Lånekassen brukte 60 studiepoeng til å gi full omgjøring for 2016, mens de 30 ekstra poengene ble lagt i en "restpott" til bruk i senere omgjøringer.

Studenten fikk så støtte til fulltidsutdanning i 2017 og bestod 60 av 60 studiepoeng. Ved omgjøring ble "restpotten" fra 2016 først brukt og så 30 av de 60 nye studiepoengene.

Dersom denne studenten får utdanningsstøtte senere uten å bestå fag, kan han likevel få omgjøring for de 30 studiepoengene han har til gode.

Eksamensresultater kan gi omgjøring fire år fram eller tilbake i tid.

Ujevn fordeling av studiepoeng

Hvis du tar en utdanning som gir ujevn uttelling av studiepoeng per år, er det sannsynlig at du vil ende opp med en liten rest av ubrukte studiepoeng etter bestått utdanning.

Tar du en 3-årig bachelorgrad, får du 180 studiepoeng. Til vanlig får du 60 studiepoeng per år.

Enkelte grader og utdanninger er lagt opp slik at fordelingen av studiepoeng som tas hvert semester eller undervisningsår, er ujevn. Tar du for eksempel 45 studiepoeng det første året og 65 studiepoeng det andre året, må du ta 70 studiepoeng det tredje året for å oppnå full studiebelastning i løpet av tre år.

Følger du et slikt undervisningsopplegg, vil du ikke få full omgjøring det første året. Senere i utdanningen, når du har tatt de manglende studiepoengene, vil vi gjøre om den delen av lånet du tidligere ikke har fått omgjort.

Husk at likningen må foreligge før vi kan gjøre omgjøringslån om til stipend.

Må jeg sende inn eksamensresultatene mine?

Lånekassen får automatisk melding om hvor mange studiepoeng/årstimer du har bestått fra læresteder i Norge. Har du studert i Norge, trenger du altså ikke å sende inn eksamensresultater til oss.

Hvis du har tatt et delstudium i utlandet, må du sende eksamensresultatene til ditt norske lærested, som vil rapportere disse videre til Lånekassen. Hvis du har tatt en gradsutdanning i utlandet, må du selv sende inn eksamensresultatene til Lånekassen.