Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?

    Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over våre grenser, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.