Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Er det en frist for å få omgjøring?

  Det er regler for hvor lenge Lånekassen kan vente på eksamener for at du skal få omgjort lån til stipend, og også for hvor langt fram i tid en eksamen kan gi omgjøring. 

  For bestått eksamen kan lån bli gjort om til stipend i opptil fire år tilbake i tid. Vi regner fra det kalenderåret vi mottar eksamensresultater fra lærestedet ditt. 

  For fullført grad kan lån bli gjort om til stipend for opptil åtte år tilbake i tid. Vi regner fra starten av det semesteret du fullførte graden.

  Hvis eksamensresultater og/eller grad ikke blir rapportert inn innen tidsfristen, kan omgjøringslån eller gradsomgjøringslån bli foreldet. Det betyr at du ikke lenger har rett til å få gjort om dette lånet til stipend.  

  Du finner mer informasjon om omgjøring tilbake i tid og fram i tid på siden Omgjøring på Dine sider.