Slik fungerer omgjøring av lån til stipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
For å få omgjort lån til stipend må du være borteboer, ha inntekt og formue under grensene og ha bestått utdanningen din.

For å kunne få omgjort lån til stipend, er det en forutsetning at du har et omgjøringslån. Du blir tildelt et omgjøringslån når du får innvilget støtte fra oss og har opplyst at du ikke bor sammen med foreldrene dine. Hvis du er usikker på om du har fått omgjøringslån, kan du sjekke det på Dine sider.

Vi kontrollerer vi om du har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene våre, etter vi har mottatt opplysninger om det fra skatteetaten. Har du hatt inntekt, formue eller trygd under grensene, kan du få full omgjøring for året vi har kontrollert. Hvis beløpene er høyere enn grensene, reduserer vi beløpet du kan få gjort om til stipend.

Etter at kontrollen av inntekt og formue er gjennomført, sjekker vi hvor mye utdanning du har bestått og omgjør lån til stipend på grunnlag av det. En student i fulltidsutdanning må bestå 30 studiepoeng eller tilsvarende per semester for å få fullt stipend. Hvis du har vært syk eller fått barn, kan du få omgjøring selv om du ikke har bestått like mye utdanning som du har fått støtte til.

Du får et vedtaksbrev på Dine sider som gjelder både omgjøringen og kontrollen av inntekt og formue.

Mer om vilkårene

Vilkår 1: Ikke bo sammen med foreldrene dine

Du må være borteboer for å få omgjøringslån. Med borteboer mener vi at du ikke bor i samme hus som foreldrene dine og heller ikke i en boenhet som hører til huset der foreldrene dine bor.

Du kan ikke få omgjøringslån hvis du bor i en egen boenhet i huset til foreldrene dine eller betaler husleie hjemme.

Du kan heller ikke få omgjøringslån dersom du bor i et hus, anneks eller annen type bolig som står på samme eiendom som foreldrenes hus, da dette regnes som å høre til huset til foreldrene dine.

Unntak fra regelen
Bor du og foreldrene dine i hver deres boenhet i et hus med fem eller flere selvstendige og klart adskilte boenheter, kan du få omgjøringslån. Er du gift eller har barn du bor sammen med, får du omgjøringslån selv om du bor sammen med foreldrene dine.

Det er ikke noe krav om at du må melde flytting til folkeregisteret for bli regnet som borteboer.

Vilkår 2: Du må bestå utdanningen

Hele omgjøringslånet kan bli til stipend dersom du består all utdanningen du har fått støtte til. Dersom du ikke består alle fagene dine, kan deler av omgjøringslånet bli til stipend.

Hvis du ikke består alt i første omgang, men består flere fag senere, kan du få omgjort lån til stipend i inntil fire år etter at du fikk omgjøringslånet.

I noen tilfeller kan du få omgjøring av lån til stipend selv om du ikke har bestått utdanning.

Dette gjelder dersom:

  • du har fått sykestipend
  • du har fått foreldrestipend
  • du har blitt forsinket på grunn av funksjonshemming
  • du har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller studentorganisasjon
  • du har hatt praksis i frivillig studentdrevet rettshjelp og derfor har fått fritak fra et bestemt antall studiepoeng

Du kan også få omgjort lån til stipend dersom du har søkt om sykestipend, men fått avslag fordi du får for høye sykepenger fra Nav.

Vilkår 3: Inntekt, trygd og formue innenfor grensene.

Inntekten og formuen din avgjør hvor mye lån du kan få omgjort til stipend.

Dersom du har personinntekt, kapitalinntekt, trygd, pensjon eller formue som overstiger de fastsatte grensene i forskriften, får du mindre stipend. Dersom du har inntekt i form av trygd eller pensjonsytelser, er inntektsgrensene lavere enn den som gjelder for personinntekt og kapitalinntekt.

Vi får tall fra skatteetaten om inntekten og formuen din, og vi tar ikke stilling til hvordan dette er regnet ut. Har du spørsmål om hvordan inntekten og formuen din er regnet ut, må du kontakte skatteetaten.

Er du gift, eller har samboer som du har felles barn med, blir stipendet behovsprøvd mot den samlede formuen deres.