Dokumentasjonskrav til bokontrollen

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 24.01.2020
Her finner du generell informasjon om kravene til dokumentasjon i bokontrollen. Du kan logge deg inn på Dine sider for informasjon som er mer spesifikk til din situasjon.

Har du ikke dokumentasjonen digitalt?

Saksbehandlingstiden blir kortere, og det blir enklere for deg å følge saken, hvis du laster opp dokumentasjonen elektronisk fra Dine sider. Hvis du bare har dokumentasjonen tilgjengelig på papir, kan du for eksempel ta et bilde av eller skanne den. Men sender du inn et bilde, må du passe på at teksten blir tydelig og kan leses.

Har du ikke mulighet til å sende inn dokumentasjonen elektronisk, kan du sende den i posten til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.

Sender du dokumentasjonen i posten, er det viktig at du merker papirene med navn, kundenummer eller fødsels- og personnummer, og "Bokontroll". Opplysningene du sender inn, blir bare brukt til denne bokontrollen.

Hvis du har leiekontrakt

Har du leiekontrakt, sender du inn leiekontrakten din. En leiekontrakt er en avtale mellom en utleier og en leietaker om et leieforhold. Leiekontrakten må være undertegnet av begge parter, og den må inneholde fra-dato, og eventuell til-dato, for leieforholdet. 

Leiekontrakter fra studentsamskipnader som kun utsteder elektroniske kontrakter, kan vi godta selv om disse er uten signaturer. Leietakerens navn må komme tydelig fram og kontrakten må dekke hele perioden.

Bostedsattest fra skatteetaten er ikke godkjent dokumentasjon.

Hvis du ikke har leiekontrakt

Har du ikke leiekontrakt, må du dokumentere at du ikke bodde sammen med foreldrene dine på en annen måte. Dette kan du gjøre på ulike måter, avhengig av situasjonen din. Du kan laste opp dokumentasjonen på Dine sider.

  • Hvis du har leid bolig og ikke hatt leiekontrakt for perioden, sender du oss en skriftlig erklæring fra utleier, pluss et eget brev hvor du forklarer bosituasjonen nærmere. Erklæringen fra utleier må bekrefte perioden du har bodd der.
  • Dersom du ikke har leid bolig, men for eksempel bodd gratis hos noen andre enn foreldrene dine, for eksempel kjæresten din, må du sende inn tilsvarende dokumentasjon som i punktet ovenfor. Erklæringen må komme fra eieren av boligen.
  • Har du bodd sammen med en annen som har leiekontrakt, men du selv ikke er oppført som leietaker på kontrakten, må du sende inn kopi av leiekontrakten og en bekreftelse fra personen du bodde sammen med som viser perioden du bodde der.
  • Har du bodd sammen med en annen som har leiekontrakt, hvor det står i kontrakten at han eller hun har rett til å fremleie deler av leiligheten, sender du kopi av leiekontrakten og en bekreftelse fra personen du bodde sammen med. Bekreftelse fra boligeier må sendes inn dersom fremleie ikke er godkjent i kontrakten.

Bostedsattest fra skatteetaten er ikke godkjent dokumentasjon.

Hvis du eier boligen

Eier du din egen bolig, sender du en melding med disse opplysningene fra bokontroll-siden:

  • Adresse
  • Navn på kommune
  • Gårds- og bruksnummer
  • Seksjons- og andelsnummer og/eller festenummer

Dette finner du på Kartverkets side seeiendom.no. Har du flyttet fra boligen du eide i 2019, gir du de samme opplysningene, men opplyser oss om at du har flyttet.

Du kan også dokumentere eierskapet ved å laste opp kopi av kjøpekontrakt, tinglyst skjøte eller andelsbevis, men du trenger ikke bestille dette fra Kartverket hvis du ikke har det. 

Dersom du eier en aksjeleilighet, må du dokumentere det ved å laste opp kjøpekontrakten. Du kan ikke sende en e-post med opplysningene i punktlista over.

Hvis du både har eid og leid bolig i 2019 må du dokumentere begge deler. Bostedsattest fra skatteetaten er ikke godkjent dokumentasjon.

Det er perioden(e) i 2019 du var i utdanning og som du har oppgitt at du ikke bodde sammen med foreldrene sine, du må dokumentere. Vi regner ikke med sommerferien, juleferien og liknende.