Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Hvem blir plukket ut i kontrollen?

    Alle som har oppgitt at de bor borte, men har foreldre med adresse så nær studiestedet at de kunne bodd hjemme, kan bli trukket ut i bokontrollen.

    I år vil vi trekke ut studentene som skal kontrolleres på en smartere måte enn tidligere år ved at vi tar i bruk en modell basert på kunstig intelligens. Denne modellen ser sammenhenger i et datamateriale som mennesker vanskelig kan se. Modellen kan identifisere faktorer som øker sannsynligheten for at en student har gitt feil informasjon om hvor han eller hun bor. Slike faktorer kan være studentens alder, avstand mellom foreldrehjem og studiested, antall år som student, om studenten tidligere er kontrollert og så videre.

    I 2019 vil det være omtrent 25 000 studenter som blir kontrollert. 15 000 av disse blir plukket ut ved hjelp av kunstig intelligens og 10 000 blir tilfeldig valgt fra gruppen som potensielt kan bo hos foreldrene.