Studieprogresjon og forsinkelse

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Blir du forsinket med mer enn ett år i utdanningen, mister du retten til studiestøtte. Du kan få støtte igjen når du har hentet inn forsinkelsen som overstiger ett år

Lånekassen regner deg som forsinket hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Vi godtar ett års forsinkelse, til sammen 60 studiepoeng. Blir du mer enn ett år forsinket, mister du retten til støtte. Har du tatt en utdanning som gir uttelling i noe annet enn studiepoeng, som årstimer eller bestått kurs (for eksempel på folkehøgskole), regner vi det om til studiepoeng.

Du tar med deg forsinkelse fra tidligere

Du tar med deg forsinkelse fra tidligere hvis du bytter utdanning. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har innfridd lånet ditt og søker ny støtte fra oss. Vi regner ikke med forsinkelse fra vanlig videregående opplæring.

Jeg har fått avslag, hvordan kan jeg få støtte igjen?

Du må hente inn forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng, før du kan få mer støtte fra oss. Du kan få støtte igjen fra semesteret etter at du har hentet inn forsinkelsen. Det vil si at hvis du henter inn forsinkelse ved å bestå utdanning om høsten, kan du først få støtte igjen våren etter.

I vedtaksbrevet der du fikk avslaget ser du hvor mange studiepoeng eller tilsvarende du må hente inn før du kan få ny støtte. På Dine sider finner du en oversikt over eksamensresultatene vi har registrert på deg.

Sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne

Hvis du har blitt forsinket i utdanningen på grunn av sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne, kan du få støtte selv om du er mer enn 60 studiepoeng forsinket.

Du må dokumentere at hele eller deler av forsinkelsen skyldes en av disse grunnene. Dokumentasjonen kan for eksempel være fra lege eller annen fagperson med særlig kjennskap til din situasjon. Les mer i § 9-3 i forskriften om utdanningsstøtte.

Det finnes også andre typer støtte du kan ha rett til hvis du har blitt forsinket på grunn av en av disse årsakene:

På grunn av personvernreglene kan du ikke laste opp dokumentasjon om sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre særlige personopplysninger på Dine sider. Du må sende det i posten til

Lånekassen
Postboks 4551
8608 Mo i Rana

Husk å merke dokumentasjonen med fødsels- og personnummeret ditt eller kundenummeret i Lånekassen.

Skal du ta konteeksamen eller utsatt eksamen?

Består du konteeksamen eller utsatt eksamen i august/september, kan du sende oss en e-post fra Dine sider hvor du ber om at søknaden din blir behandlet på nytt. Du må sende inn dokumentasjon på at du har bestått en konteeksamen eller utsatt eksamen, og hvor mange studiepoeng eksamenen var på. Eksamenen må være knyttet til det foregående semesteret.

Eksempel på forsinkelse

Du har fått studiestøtte i tre år til sammen. Tre års fulltidsutdanning er normert til 180 studiepoeng. Lånekassen får eksamensresultatene fra lærestedet ditt og registrerer at du bare har bestått 110 studiepoeng, ikke 180. Dermed er du 70 studiepoeng forsinket, altså 10 studiepoeng for mye til å ha rett til mer støtte. Da må du ta igjen 10 studiepoeng for å ha rett til støtte fra oss igjen. Du må studere uten studiestøtte fram til du har tatt igjen forsinkelsen.