Utdanning på deltid

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 19.10.2018
Du får støtte ut fra hvor mye du skal studere eller gå på skole. Til deltidsutdanning får du 50, 67 eller 75 prosent av det vanlige støttebeløpet. Husk å melde fra hvis du endrer studiebelastning.

Dette må du være klar over hvis du tar deltidsutdanning:

Dersom du får fritak fra fag, eller bestemmer deg for å ikke ta alle fagene dine, betyr det vanligvis at du tar utdanning på deltid. Du har plikt til å melde fra om slike endringer til Lånekassen.

Går du fra fulltid til deltid på samme utdanning, vil du ikke få renter eller regninger på lånet ditt.

Hva betyr det å ta utdanning på deltid?

Studiebelastningen din avgjør hvor mye støtte du kan få. Studiebelastning sier noe om hvor mye du studerer. Lånekassen måler studiebelastning i studiepoeng (høyere utdanning) eller årstimer (videregående fag). I noen tilfeller måler vi det i antall fag.

Studiepoeng per semester Fast prosentsats for støtte*
0–14,5 studiepoeng Ikke stipend, ikke lån
15–19,5 studiepoeng 50 prosent støtte
20–22 studiepoeng 67 prosent støtte
22,5–29,5 studiepoeng 75 prosent støtte
30 studiepoeng eller mer 100 prosent støtte

* Støtte betyr både stipend og lån.

Hvor mye kan jeg få?

Når du tar utdanning på deltid, reduserer vi alle beløp du kan få,  både stipend og lån, i forhold til deltidsprosenten din. Dette gjelder også  for ordninger som for eksempel forsørgerstipend og lån til skolepenger.

Studiebelastning Basisstøtte per semester (5 måneder) Første utbetaling for semesteret Videre utbetalinger per måned
50 prosent støtte 27 062,5 kr 10 825 kr 4 059,5 kr
67 prosent støtte 36 264 kr 14 505,5 kr 5 440 kr
75 prosent støtte 40 594 kr 16 237,5 kr 6 089 kr

Endringer som skjer i løpet av undervisningsåret

Dersom du skal ta flere eller færre fag enn du opplyste i søknaden din, må du melde fra til Lånekassen. Du kan lese mer om hvordan du melder fra her