Videreutdanning

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 16.05.2019
Du kan søke støtte fra Lånekassen til både deltids- og heltidsstudier. Du får støtte i inntil åtte år til sammen.

Utover høyskoler og universiteter, kan du få støtte til blant annet fagskoler, kunstskoler, IT-skoler og andre yrkesrettede utdanninger. Du kan få støtte så lenge utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Deltid

Som deltidsstudent kan du få opp til 75 prosent av basisstøtten. Hvor mye støtte du får, blir beregnet ut i fra hvor mange studiepoeng du tar, les mer om utregningen her.

Støtten blir gitt som lån. Når du er ferdig med utdanningen kan inntil 40 prosent av basisstøtten bli omgjort til stipend.

Har du lån i Lånekassen fra før og tar deltidsutdanning, vil du fortsatt få regning på det gamle lånet, også mens du er i utdanning. Du kan søke om betalingsutsettelse hvis du har behov for det. Renter kan også slettes om du har lav inntekt, les mer om rentefritak her.

Fulltid

Har du allerede lån i Lånekassen, og ønsker å bli heltidsstudent, vil du slippe å betale på lånet i den nye studieperioden og det vil heller ikke løpe renter på lånet dersom du får støtte fra oss.

Hvis du går over fra fulltidsutdanning til deltidsutdanning, vil rentene begynne å løpe på lånet du tok opp under fulltidsutdanningen. Du vil da få tilsendt en betalingsplan, og du må begynne å betale ned på lånet på vanlig måte.

Forsinkelse

Du er forsinket hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til. Vi godtar ett års forsinkelse, til sammen 60 studiepoeng. Blir du mer enn ett år forsinket, mister du normalt retten til støtte.

Hvis du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har startet tilbakebetaling eller har innfridd lånet ditt, og søker ny støtte fra oss. Vi regner ikke med forsinkelse fra vanlig videregående opplæring. Les mer om forsinkelse her.