Folkehøgskole

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 28.11.2018
Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 108 250 kroner i undervisningsåret 2018–2019.

Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend.

Fordelingen mellom omgjøringslån og ordinært lån

Omgjøringslån (kan bli til stipend) Ordinært lån (kan ikke bli til stipend)
43 300 kroner 64 950 kroner

Lånet blir utbetalt månedlig og for å få  gjort om lån til stipend, må du oppfylle kravene for omgjøring. De fleste som går på folkehøgskole bor på skolen, men bor du hjemme, har du ikke rett på å få gjort om lån til stipend.

Får jeg bostipend?

Det er bare elever i videregående skole som kan få bostipend. Når du går på folkehøgskole, kan du få basisstøtte istedenfor.

Gå til søknaden