Utdanninger du får støtte til

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Her finner du informasjon om studieopphold i utlandet som inngår som en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning du er i gang med i Norge (utveksling/delstudier).

Følgende krav gjelder for utvekslingsopphold i utlandet:

  • Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge
  • Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din
  • Du må være tatt opp i fulltidsutdanning ved det utenlandske lærestedet

Inngår oppholdet i et fast utvekslingsprogram som gir rett til støtte, trenger du ikke noen spesiell godkjenning. Vi kan gi støtte til godkjent praksis i utlandet når praksisoppholdet inngår i utdanningen i Norge. Lånekassen gir ikke støtte til praksisopphold etter avsluttet utdanning.

Varighet

Oppholdet i utlandet må vare i minst fire uker for at vi skal regne det som delstudier. Det er gjort unntak for kortere kurs ved de norske studiesentrene i York, Kiel, Caen og St. Petersburg, og de norske instituttene i Aten og Roma. Andre opphold under fire uker blir regnet som studieturer og gir ikke rett til ekstra støtte. 

Utenlandsk statsborger?

Utenlandske statsborgere kan få støtte til delstudier i utlandet i inntil ett år, når de får støtte til utdanning i Norge.

Du kan få støtte til flere delstudier i løpet av utdanningsprogrammet, så lenge dette ikke fører til at du blir forsinket i utdanningen.