Basisstøtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Du kan få opptil 121 220 kroner i basisstøtte per undervisningsår. Basisstøtten er lik for alle som tar høyere utdanning på fulltid.

Ikon for støttekalkulator Regn ut hvor mye du kan få i stipend og lån

Støttebeløp Kan bli omgjort til stipend
Basisstøtte for et undervisningsår
121 220 kr 48 488 kr
Basisstøtte for høstsemesteret
(fem måneder)
55 100  kr 22 040 kr
Basisstøtte for vårsemesteret
(seks måneder)*
66 120 kr 26 448 kr

*Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan for å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skjer over fire år, fra 2017 til 2020. For våren 2020 trappes støtten opp med fire uker. Den siste av de fire ukene blir tildelt under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020.

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret.

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli gjort om til stipend. Du må selv sende inn vitnemål som viser at du har bestått utdanningen din for at vi skal kunne gjøre om deler av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden

Slik fordeles støtten mellom stipend og lån

  • Beløpene gjelder dersom du er student og har fått innvilget støtte til fulltidsutdanning (30 studiepoeng per semester).
  • Hele basisstøtten utbetales som lån.
  • Inntil 40 prosent av lånet ditt kan gjøres om til stipend.
  • Blir søknaden din behandlet sent i semesteret, blir den første utbetalingen større.
  • Beløpene over er maksimal basisstøtte. Får du tildelt lån til skolepenger eller forsørgerstipend kommer dette i tillegg.
  • Har du fått innvilget støtte til skolepenger, vil du få det utbetalt sammen med den første utbetalingen hvert semester.
  • Er du gift eller samboer med felles barn, legges din og ektefelle/samboers formue sammen.