Slik søker du om støtte til delstudier

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Før du søker om støtte til delstudier i utlandet, må studieoppholdet forhåndsgodkjennes av det norske lærestedet ditt.

Vi henter som regel opplysninger om delstudiet elektronisk når du søker om støtte, men i enkelte tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Du må sende inn dokumentasjon hvis

 • lærestedet ditt ikke bruker Felles studentsystem (FS), se nedenfor
 • du skal betale skolepenger til lærestedet i utlandet
 • du skal på språkkurs 

Forhåndsgodkjenning av delstudieoppholdet

For å få støtte til delstudier i utlandet, må oppholdet vare i minst fire uker, og det må være godkjent som del av en høyere utdanning du er i gang med i Norge eller i utlandet. Lærestedet ditt kan gi deg mer informasjon om hvordan du søker om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet.

Dersom lærestedet ditt bruker FS (Felles studentsystem), skal de registrere informasjon om delstudiet i dette systemet, slik at vi kan innhente opplysningene elektronisk. Hvis lærestedet ditt ikke har registrert opplysninger om delstudiet, får vi ikke behandlet søknaden din.

Du kan se hvilke læresteder som bruker Felles studentsystem her

Bruker ikke lærestedet ditt FS?

BI og Bjørknes er eksempler på læresteder som ikke bruker FS. Finner du ikke lærestedet ditt i denne listen, bruker ikke lærestedet ditt FS. Når lærestedet ditt ikke bruker FS må du sende inn et eget skjema for delstudier (D-skjema) og dokumentasjon etter at du har søkt om lån og stipend. Lærestedet ditt må stemple og godkjenne skjemaet før du sender det til oss.

Skolepenger

Skal du betale skolepenger, må du legge ved bekreftelse (et offisielt brev) fra lærestedet i utlandet som viser:

 • hvor mye skolepenger du skal betale
 • navnet ditt
 • underskrift fra lærestedet

Det må komme frem av dokumentasjonen hva som er rene skolepenger (tuition fee). Utgifter til for eksempel studentforeninger, administrasjonsgebyrer og bibliotekavgift dekkes ikke av Lånekassen.

Vi godtar ikke Confirmation of Enrolment alene som dokumentasjon på skolepenger, fordi det ikke viser eventuelle rabatter norske studenter får. 

Får du stipend fra andre som er ment å dekke skolepenger, må du legge ved bekreftelse som viser beløpet.

Svar på søknaden

Kort tid etter at du har søkt om støtte, kan du gå inn på Dine sider for å følge søknaden din.

Hvor sendes avtalen om støtte?

Du får tilsendt avtalen om støtte til postkassen din på Dine sider. Der kan du også signere avtalen eller bestille en papirkopi. Er du under 18 år, må foreldrene dine også skrive under på avtalen om støtte. Når vi får avtalen i retur, setter vi pengene inn på kontoen din.

Når du kommer tilbake

Når delstudiet er fullført, er det det norske lærestedet ditt som skal godkjenne utdanningen og rapportere inn eksamensresultatene.

Du må levere inn originalvitnemålet til det norske lærestedet, slik at de kan overføre resultatene til Lånekassen når de er godkjent. Du skal derfor ikke sende eksamensutskrift eller vitnemål direkte til oss. 

Språkkurs

Du må legge ved bekreftelse fra språkskolen som viser:

 • varigheten av språkkurset (fra-til-datoer)
 • antall undervisningstimer per uke

Du må legge ved bekreftelse fra lærestedet i utlandet som viser hva undervisningsspråket i hovedutdanningen er.

Får du stipend fra andre som er ment å dekke utgifter til språkkurs, må du legge ved bekreftelse som viser beløpet.

Behandlingstid

Alle delstudiesøknader må behandles av en saksbehandler, derfor må du regne med noe behandlingstid på søknaden din. Du kan sjekke status og behandlingstid på søknaden på Dine sider.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Dersom du krysser av for at du skal ettersende dokumentasjon, vil søknaden din bli satt på vent. Ingen saksbehandler vil se på søknaden før vi mottar dokumentasjon fra deg.
 • Hvis søknaden din ligger på vent, vil den ikke gjenåpnes av at lærestedet registrerer informasjon om delstudier i FS.
 • Dersom lærestedet ditt bruker FS, og du ikke skal sende inn dokumentasjon: Kryss av for «Jeg har allerede sendt inn dokumentasjonen».
 • Dersom du skal betale skolepenger, eller ta språkkurs, og du vet at det vil ta tid å få tak i denne dokumentasjonen, kan du også krysse av for at «Jeg har allerede sendt inn dokumentasjonen». Du kan likevel ettersende dokumentasjon senere, og du slipper at søknaden din blir satt på vent.