Reisestøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 15.05.2018
Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur-reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i.

Tilskudd til reiser til land utenfor Norden

Region

Stipend (35%)

Lån (65%)

Totalt reisetilskudd

Europa

kr 1 725

kr 3 203

kr 4 928

Afrika

kr 7 084

kr 13 156

kr 20 240

Asia

kr 5 918

kr 10 990

kr 16 908

Nord- og Mellom Amerika

kr 6 430

kr 11 942

kr 18 372

Sør-Amerika

kr 8 233

kr 15 291

kr 23 524

Oseania

kr 9 381

kr 17 423

kr 26 804

Beløpene i tabellen gjelder to tur-retur-reiser i året. 

Generelt om tilskudd til reiser

Støtte til reiser utenfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt undervisningsår, ikke per måned. Når undervisningsåret er på mer enn seks måneder, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortere undervisningsår blir det gitt støtte til én reise tur-retur. Søkere som bor sammen med en eller begge foreldrene i utlandet får ikke reisetilskudd.

For å ha rett til støtte til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Dersom du tar utdanning i utlandet og får reisestøtte fra andre, har du ikke rett til reisestøtte fra Lånekassen. Stipend fra Erasmus+ regnes ikke som reisestøtte. 

Det er ikke en egen søknad om reisestøtte. Vi regner ut hvor mye reisestøtte du kan få når du sender inn en søknad om stipend og lån.