Reisestøtte

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for to tur-retur reiser i året for deg som studerer utenfor Norden. Tilskuddet er etter Lånekassens satser basert på regionen lærestedet ligger i.

Tilskudd til reiser til land utenfor Norden

Region

Stipend (35%)

Lån (65%)

Totalt reisetilskudd

Europa

kr 1 694

kr 3 146

kr 4 840

Afrika

kr 6 959

kr 12 925

kr 19 884

Asia

kr 5 813

kr 10 795

kr 16 608

Nord- og Mellom Amerika

kr 6 317

kr 11 731

kr 18 048

Sør-Amerika

kr 8 088

kr 15 020

kr 23 108

Oseania

kr 9 216

kr 17 116

kr 26 332

Beløpene i tabellen gjelder to tur-returreiser i året. 

Generelt om tilskudd til reiser

Fra og med undervisningsåret 2017-2018 er stipendandelen av reisestøtten redusert fra 70 til 35 prosent. Støtte til reise utenfor Norden blir gitt som 35 prosent stipend og 65 prosent lån og har ingen aldersbegrensning. Lånekassen tildeler støtten etter faste satser på grunnlag av regionen det utenlandske lærestedet ligger i. Reisestøtten blir gitt for et helt eller et halvt undervisningsår, ikke per måned. Når undervisningsåret er på mer enn seks måneder, blir det gitt støtte til to reiser tur-retur. Ved kortere undervisningsår blir det gitt støtte til én reise tur-retur.

For å ha rett til støtte til reiser utenfor Norden er det en forutsetning at du er student ved et lærested utenfor Norden. Hvis du er bosatt i utlandet og studerer i Norge, får du ikke reisestøtte.

Det er ikke en egen søknad om reisestøtte. Vi regner ut hvor mye reisestøtte du kan få når du sender inn en søknad om stipend og lån.