Skolepenger - utenfor Norden

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 03.04.2018
Skolepengestøtte kan bestå av tre ulike støtteordninger.

Du kan få inntil 304 227 kroner i stipend og lån til dekking av skolepenger per undervisningsår. Skolepengestøtten kan bestå av følgende støttetyper:

Støttetype Maksimalt beløp for et helt år
Vanlig skolepengestøtte 131 386 kr Utbetales dels som lån, dels som stipend.
Tilleggslån til dekking av skolepenger 101 800 kr Utbetales som et rent lån
Tilleggsstipend til dekking av skolepenger ved utvalgte universiteter 71 041 kr Utbetales som stipend
Sum 304 227 kr

Du får bare støtte til skolepenger du faktisk betaler

Hvor mye du får i skolepengestøtte kommer an på hvor mye du skal betale lærestedet ditt i skolepenger. Støtte til skolepenger skal gå til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen. Andre utgifter, for eksempel til bøker eller opphold, får du ikke skolepengestøtte til, selv om det er obligatorisk at du betaler det direkte til skolen.

Rekkefølgen vi gir stipend og lån til skolepenger i

1. Vanlig skolepengestøtte
2. Tilleggsstipend dersom du har rett til det. Det er kun studenter ved utvalgte læresteder av høy kvalitet og som betaler skolepenger utover den vanlige skolepengestøtten som kan få tilleggsstipend.
3. Tilleggslån

Eksempel: Skolepenger på 200 000 kroner, uten tilleggsstipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 131 386 kr
  • Tilleggslån: 68 614 kr

Eksempel: Skolepenger på 250 000 kroner, med tilleggsstipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 131 386 kr
  • Tilleggsstipend: 71 041 kr
  • Tilleggslån: 47 573 kr

Skolepengestøtten blir valutajustert

Når vi utbetaler skolepengestøtte blir både lån og stipend valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april 2018.

Slik søker du om støtte til skolepenger

Det er ikke en egen søknad om støtte til skolepenger, men første gangen du søker om lån og stipend til utdanningen i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale. Les mer om dokumentasjonskravene.

Undervisningsår som er kortere eller lengre enn ti måneder

Du kan ikke få mer i skolepengestøtte hvis undervisningsåret er lengre enn ti måneder, heller ikke ved komprimerte opplegg. Når undervisningsåret er kortere enn seks måneder, får du halv skolepengestøtte.