Skolepenger - utenfor Norden

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan få inntil 309 704 kroner i stipend og lån per undervisningsår til å dekke skolepenger. Hvor mye du får i skolepengestøtte, kommer an på hvor mye skolepenger du skal betale til lærestedet ditt.

Det finnes tre typer skolepengestøtte:

Støttetype Maksimalt beløp for et helt år
Vanlig skolepengestøtte 133 752 kr Utbetales dels som lån, dels som stipend.
Tilleggsstipend til dekking av skolepenger ved utvalgte universiteter 72 320 kr Utbetales som stipend
Tilleggslån til dekking av skolepenger 103 632 kr Utbetales som et rent lån
Sum 309 704 kr

Du får bare støtte til skolepenger du faktisk betaler

Det er beløpet du skal betale til lærestedet ditt i skolepenger som avgjør hvor mye du får i skolepengestøtte fra oss. Støtte til skolepenger skal gå til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen. Andre utgifter, for eksempel til bøker eller opphold, får du ikke skolepengestøtte til, selv om du må betale dette direkte til skolen.

Vi gir stipend og lån til skolepenger i denne rekkefølgen:

1. Vanlig skolepengestøtte
2. Tilleggsstipend dersom du har rett til det. Det er kun studenter ved utvalgte læresteder av høy kvalitet og som betaler skolepenger utover den vanlige skolepengestøtten, som kan få tilleggsstipend.
3. Tilleggslån dersom du studerer ved et lærested med høye skolepenger. Du kan få tilleggslån selv om du ikke har rett til tilleggsstipend.

Eksempel: Skolepenger på 200 000 kroner, uten tilleggsstipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 133 752 kr
  • Tilleggslån: 66 248 kr

Eksempel: Skolepenger på 250 000 kroner, med tilleggsstipend

  • Vanlig skolepengestøtte: 133 752 kr
  • Tilleggsstipend: 72 320 kr
  • Tilleggslån: 43 928 kr

Skolepengestøtten blir valutajustert

Når vi utbetaler skolepengestøtte, blir både lån og stipend valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april 2019.

Slik søker du om støtte til skolepenger

Det er ikke en egen søknad om støtte til skolepenger, men første gangen du søker om lån og stipend til utdanningen i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale. Les mer om dokumentasjonskravene.

Undervisningsår som er kortere eller lengre enn ti måneder

Du kan ikke få mer i skolepengestøtte hvis undervisningsåret er lengre enn ti måneder, heller ikke ved komprimerte opplegg. Når undervisningsåret er kortere enn seks måneder, får du halv skolepengestøtte.