Tilleggsstipend

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 10.10.2017
Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 129 062 kroner.

Ved disse utvalgte lærestedene kan vi gi tilleggsstipendet innenfor normert studietid til bachelor-, master og PhD-utdanninger. For å få tilleggsstipend må skolepengene for ett år være høyere enn det vi gir i ordinær støtte til skolepenger. 

For undervisningsåret 2017-2018 utgjør tilleggsstipendet maksimalt 69 785 kroner. Du kan få tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 129 062 kroner og lærestedet er omfattet av ordningen. 

Listen over læresteder som omfattes av ordningen med tilleggsstipend blir revidert hvert år. Starter du på en utdanning i undervisningsåret 2017-2018 må utdanningen din være på listen som er gjengitt nedenfor, for at du skal ha rett til tilleggsstipend.

Kriterier for vurdering av lærestedene

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) utformer listen over læresteder som gir rett til tilleggsstipend. Fra og med 2016-2017 ble kvalitetskriteriene i vurderingen av hvilke læresteder som gir rett til tilleggsstipend endret, og baserer seg på to ulike internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter. Mer informasjon om vurderingen finner du på SIU sine nettsider.

Ingen egen søknad

Det er ikke nødvendig å sende inn en egen søknad om tilleggsstipend. Dersom du har rett til utdanningsstøtte, har fått opptak til en utdanning som er omfattet av ordningen og betaler mer enn 129 062 kroner  skolepenger per år, vil du få tilleggsstipend.

Undervisningsår under seks måneder

Det kan bli gitt opptil 34 892,50 kroner i tilleggsstipend dersom undervisningsåret er kortere enn seks måneder.

Delstudium

Du kan også få tilleggsstipend dersom du tar et delstudium, det vil si utdanning i utlandet som er en godkjent del av en utdanning som du har begynt på i Norge. Ved delstudier kan det tildeles tilleggsstipend til de samme lærestedene som for hele gradsstudier.

Læresteder som kan gi rett til tilleggsstipend i 2017-2018

Tilleggsstipend - Australia

Australia
Australian National University
Monash University
University of Adelaide
University of Melbourne
University of New South Wales
University of Queensland
University of Sydney
University of Western Australia

Tilleggsstipend - Belgia

Belgia
Catholic University of Louvain
Ghent University
KU Leuven

Tilleggsstipend - Canada

Canada
McGill University
McMaster University
University of Alberta
University of British Columbia
University of Montreal
University of Toronto

Tilleggsstipend - Frankrike

Frankrike
Ecole Normale Superieure - Paris
Paris Sud University (Paris 11)
Pierre and Marie Curie University - Paris 6

Tilleggsstipend - Japan

Japan
Kyoto University
University of Tokyo

Tilleggsstipend - Israel

Israel
Hebrew University of Jerusalem

Tilleggsstipend - Kina inkludert Hong Kong

Kina
Fudan University
Peking University
Tsinghua University
University of Science and Technology of China
Hong Kong University of Science and Technology
University of Hong Kong

Tilleggsstipend - Nederland

Nederland
Delft University of Technology
Erasmus University
Leiden University
University of Amsterdam
University of Groningen
Wageningen University
Utrecht University
VU University Amsterdam

Tilleggsstipend - Russland

Russland
Lomonosov Moscow State university

Tilleggsstipend - Singapore

Singapore
Nanyang Technological University
National University of Singapore

Tilleggsstipend - Storbritannia

Storbritannia
Cardiff University
Imperial College of Science, Technology and Medicine, London
King's College London
London School of Economics and Political Science (LSE)
Queen Mary University of London
University College London
University of Birmingham
University of Bristol
University of Cambridge
University of Edinburgh
University of Exeter
University of Glasgow
University of Leeds
University of Liverpool
University of Manchester
University of Nottingham
University of Oxford
University of Sheffield
University of Southampton
University of Warwick

Tilleggsstipend - Sveits

Sveits
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
University of Basel
University of Bern
University of Geneva
University of Zurich

Tilleggsstipend - Sør-Korea

Sør-Korea
Seoul National University
Sungkyunkwan University (SKKU)

Tilleggsstipend - Tyskland

Tyskland
Heidelberg University
Technical University Munich (TUM)
University of Bonn
University of Freiburg
University of Goettingen
University of Muenster
University of Munich (LMU)
University of Tuebingen

Tilleggsstipend - USA

USA
Arizona State University
Boston University
Brown University
California Institute of Technology
Carnegie Mellon University
Case Western Reserve University
Columbia University
Cornell University
Duke University
Emory University
Georgia Institute of Technology
Harvard University
Indiana University Bloomington
Johns Hopkins University
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Michigan State University
New York University
Northwestern University
Ohio State University - Columbus
Pennsylvania State University
Princeton University
Purdue University - West Lafayette
Rice University
Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick
Stanford University
Texas A&M University
Tufts University
University of Arizona
University of California, Berkeley
University of California, Davis
University of California, Irvine
University of California, Los Angeles
University of California, San Diego
University of California, Santa Barbara
University of California, Santa Cruz
University of Chicago
University of Colorado at Boulder
University of Florida
University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Maryland, College Park
University of Michigan - Ann Arbor
University of Minnesota, Twin Cities
University of North Carolina at Chapel Hill
University of Pennsylvania
University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus
University of Rochester
University of Southern California
University of Texas at Austin
University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas
University of Utah
University of Virginia
University of Washington
University of Wisconsin - Madison
Vanderbilt University
Washington University in St. Louis
Yale University

Hva skjer når lærestedet mitt ikke er på tilleggsstipendlisten lenger?

Hvis lærestedet ditt var på tilleggsstipendlisten da du begynte på studiet, har du fortsatt rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

Tilleggsstipendet blir revidert jevnlig

Det er Kunnskapsdepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) som vurderer hvilke læresteder som skal stå på listen for tilleggsstipend.

Forskriftene for tilleggsstipendet blir gitt av Kunnskapsdepartementet, og revideres årlig. Tilleggsstipendlisten ovenfor gjelder for søkere som starter på en utdanning i undervisningsåret 2017-2018. Dersom du planlegger å starte på en utdanning i undervisningsåret 2018-2019, må du vente til oktober 2017 før den neste tilleggsstipendlisten blir publisert - først da vil du kunne vite om du har rett til tilleggsstipend.

De øvrige vilkårene for stipendet kan også bli endret i framtiden. Studenter som har fått stipendet, kan normalt regne med å beholde stipendet i normert studietid, selv om utdanningen faller ut av ordningen med tilleggsstipend.

Tilleggsstipendliste for 2018–2019

Lista er gyldig for undervisningsåret 2018–2019

Australia

Australian National University

Monash University

University of Adelaide

University of Melbourne

University of New South Wales

University of Queensland

University of Sydney

University of Western Australia

 

Belgia

Catholic University of Louvain

Ghent University

KU Leuven

 

Canada

McGill University

McMaster University

University of Alberta

University of British Columbia

University of Montreal

University of Toronto

 

Frankrike

Ecole Normale Superieure - Paris

Pierre and Marie Curie University (Paris 6)

Paris-Sud University (Paris 11)

 

Irland

Trinity College Dublin

 

Japan

Kyoto University

University of Tokyo

 

Kina inkludert Hong Kong

Fudan University

Peking University

Shanghai Jiao Tong University

Tsinghua University

University of Science and Technology of China

Zhejiang University

Chinese University of Hong Kong 

Hong Kong University of Science and Technology

University of Hong Kong

 

Nederland

Delft University of Technology

Erasmus University Rotterdam

Leiden University

Radboud University Nijmegen

University of Amsterdam

University of Groningen

Wageningen University

Utrecht University

VU University Amsterdam

 

Russland

Lomonosov Moscow State University

 

Singapore

Nanyang Technological University

National University of Singapore

 

Storbritannia

Cardiff University

Imperial College London

King's College London

London School of Economics and Political Science (LSE)

Queen Mary University of London

University College London

University of Birmingham

University of Bristol

University of Cambridge

University of Edinburgh

University of Exeter

University of Glasgow

University of Leeds

University of Liverpool

University of Manchester

University of Nottingham

University of Oxford

University of Sheffield

University of Southampton

University of Warwick

 

Sveits

Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPLF)

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)

University of Basel

University of Bern

University of Geneva

University of Lausanne

University of Zurich

 

Sør-korea

Seoul National University

 

Tyskland

Heidelberg University

RWTH Aachen University

Technical University Munich

TU Dresden

University of Bonn

University of Erlangen-Nürnberg

University of Freiburg

University of Göttingen

University of Munich (LMU)

University of Tübingen

University of Würzburg

 

USA

Arizona State University

Boston University

Brown University

California Institute of Technology

Carnegie Mellon University

Case Western Reserve University

Columbia University

Cornell University

Dartmouth College

Duke University

Emory University

Georgia Institute of Technology

Harvard University

Indiana University - Bloomington

Johns Hopkins University

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Michigan State University

New York University

Northwestern University

Ohio State University - Columbus

Pennsylvania State University - University Park

Princeton University

Purdue University - West Lafayette

Rice University

Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick

Stanford University

Texas A&M University

Tufts University

University of Arizona

University of California, Berkeley

University of California, Davis

University of California, Irvine

University of California, Los Angeles

University of California, San Diego

University of California, Santa Barbara

University of California, Santa Cruz

University of Chicago

University of Colorado at Boulder

University of Florida

University of Illinois at Urbana-Champaign

University of Maryland, College Park

University of Michigan-Ann Arbor

University of Minnesota, Twin Cities

University of North Carolina at Chapel Hill

University of Pennsylvania

University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus

University of Rochester

University of Southern California

University of Texas at Austin

University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas

University of Virginia

University of Washington

University of Wisconsin - Madison

Vanderbilt University

Washington University in St. Louis

Yale University

 

Østerrike

University of Vienna