Tilleggsstipend

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 18.10.2018
Lånekassen kan gi tilleggsstipend til utdanning ved utvalgte læresteder av høy kvalitet, hvis skolepengene er høyere enn 131 386 kroner.

Ved disse utvalgte lærestedene kan vi gi tilleggsstipendet innenfor normert studietid til bachelor-, master og PhD-utdanninger. For å få tilleggsstipend må skolepengene for ett år være høyere enn det vi gir i ordinær støtte til skolepenger. 

For undervisningsåret 2018-2019 utgjør tilleggsstipendet maksimalt 71 041 kroner. Du kan få tilleggsstipend hvis skolepengene er høyere enn 131 386 kroner og lærestedet er omfattet av ordningen. 

Listen over læresteder som omfattes av ordningen med tilleggsstipend blir revidert hvert år. Starter du på en utdanning i undervisningsåret 2018-2019 må utdanningen din være på listen som er gjengitt nedenfor, for at du skal ha rett til tilleggsstipend. Listen som gjelder for 2019–2020 finner du her.

Kriterier for vurdering av lærestedene

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) utformer listen over læresteder som gir rett til tilleggsstipend.Vurderingen baserer seg på to ulike internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter. Mer informasjon om vurderingen finner du på Diku sine nettsider.

Ingen egen søknad

Det er ikke nødvendig å sende inn en egen søknad om tilleggsstipend. Dersom du har rett til utdanningsstøtte, har fått opptak til en utdanning som er omfattet av ordningen og betaler mer enn 131 386 kroner i skolepenger per år, vil du få tilleggsstipend.

Undervisningsår under seks måneder

Det kan bli gitt opptil 35 520, 50 kroner i tilleggsstipend dersom undervisningsåret er kortere enn seks måneder.

Delstudium

Du kan også få tilleggsstipend dersom du tar et delstudium, det vil si utdanning i utlandet som er en godkjent del av en utdanning som du har begynt på i Norge. Ved delstudier kan det tildeles tilleggsstipend til de samme lærestedene som for hele gradsstudier.

Læresteder som kan gi rett til tilleggsstipend i 2018-2019

Australia
Belgia
Canada
Frankrike
Irland
Japan
Kina inkludert Hong Kong
Nederland
Russland
Singapore
Storbritannia
Sveits
Sør-Korea
Tyskland
USA
Østerrike

Australia

 • Australian National University
 • Monash University
 • University of Adelaide
 • University of Melbourne
 • University of New South Wales
 • University of Queensland
 • University of Sydney
 • University of Western Australia

Belgia

 • Catholic University of Louvain
 • Ghent University
 • KU Leuven

Canada

 • McGill University
 • McMaster University
 • University of Alberta
 • University of British Columbia
 • University of Montreal
 • University of Toronto

Frankrike

 • Ecole Normale Superieure - Paris
 • Paris Sud University (Paris 11)
 • Pierre and Marie Curie University (Paris 6)

Irland

 • Trinity College Dublin

Japan

 • Kyoto University
 • University of Tokyo

Kina inkludert Hong Kong

 • Fudan University
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • University of Science and Technology of China
 • Zhejiang University
 • Chinese University of Hong Kong
 • Hong Kong University of Science and Technology
 • University of Hong Kong

Nederland

 • Delft University of Technology
 • Erasmus University Rotterdam
 • Leiden University
 • Radboud University Nijmegen
 • University of Amsterdam
 • University of Groningen
 • Wageningen University
 • Utrecht University
 • VU University Amsterdam

Russland

 • Lomonosov Moscow State university

Singapore

 • Nanyang Technological University
 • National University of Singapore

Storbritannia

 • Cardiff University
 • Imperial College London
 • King's College London
 • London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Queen Mary University of London
 • University College London
 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • University of Manchester
 • University of Nottingham
 • University of Oxford
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University of Warwick

Sveits

 • Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (EPFL)
 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH)
 • University of Basel
 • University of Bern
 • University of Geneva
 • University of Lausanne
 • University of Zurich

Sør-Korea

 • Seoul National University

Tyskland

 • Heidelberg University
 • RWTH Aachen University
 • Technical University Munich
 • TU Dresden
 • University of Bonn
 • University of Erlangen-Nürnberg
 • University of Freiburg
 • University of Göttingen
 • University of Munich (LMU)
 • University of Tübingen
 • University of Würzburg

USA

 • Arizona State University
 • Boston University
 • Brown University
 • California Institute of Technology
 • Carnegie Mellon University
 • Case Western Reserve University
 • Columbia University
 • Cornell University
 • Dartmouth College
 • Duke University
 • Emory University
 • Georgia Institute of Technology
 • Harvard University
 • Indiana University Bloomington
 • Johns Hopkins University
 • Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 • Michigan State University
 • New York University
 • Northwestern University
 • Ohio State University - Columbus
 • Pennsylvania State University - University Park
 • Princeton University
 • Purdue University - West Lafayette
 • Rice University
 • Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick
 • Stanford University
 • Texas A&M University
 • Tufts University
 • University of Arizona
 • University of California, Berkeley
 • University of California, Davis
 • University of California, Irvine
 • University of California, Los Angeles
 • University of California, San Diego
 • University of California, Santa Barbara
 • University of California, Santa Cruz
 • University of Chicago
 • University of Colorado at Boulder
 • University of Florida
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • University of Maryland, College Park
 • University of Michigan - Ann Arbor
 • University of Minnesota, Twin Cities
 • University of North Carolina at Chapel Hill
 • University of Pennsylvania
 • University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus
 • University of Rochester
 • University of Southern California
 • University of Texas at Austin
 • University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas
 • University of Virginia
 • University of Washington
 • University of Wisconsin - Madison
 • Vanderbilt University
 • Washington University in St. Louis
 • Yale University

Østerrike

 • University of Vienna

Hva skjer når lærestedet mitt ikke er på tilleggsstipendlisten lenger?

Hvis lærestedet ditt var på tilleggsstipendlisten da du begynte på studiet, har du fortsatt rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanningen.

Tilleggsstipendet blir revidert jevnlig

Det er Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som vurderer hvilke læresteder som skal stå på listen for tilleggsstipend.

Forskriftene for tilleggsstipendet blir gitt av Kunnskapsdepartementet, og revideres årlig. Tilleggsstipendlisten ovenfor gjelder for søkere som starter på en utdanning i undervisningsåret 2018-2019. Dersom du planlegger å starte på en utdanning i undervisningsåret 2019-2020, må du vente til oktober 2018 før den neste tilleggsstipendlisten blir publisert - først da vil du kunne vite om du har rett til tilleggsstipend.

De øvrige vilkårene for stipendet kan også bli endret i framtiden. Studenter som har fått stipendet, kan normalt regne med å beholde stipendet i normert studietid, selv om utdanningen faller ut av ordningen med tilleggsstipend.