Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Tilleggsstipendet blir revidert jevnlig

    Det er Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som vurderer hvilke læresteder som skal stå på listen for tilleggsstipend.

    Forskriftene for tilleggsstipendet blir gitt av Kunnskapsdepartementet, og revideres årlig. Tilleggsstipendlisten ovenfor gjelder for søkere som starter på en utdanning i undervisningsåret 2018-2019. Dersom du planlegger å starte på en utdanning i undervisningsåret 2019-2020, må du vente til oktober 2018 før den neste tilleggsstipendlisten blir publisert - først da vil du kunne vite om du har rett til tilleggsstipend.

    De øvrige vilkårene for stipendet kan også bli endret i framtiden. Studenter som har fått stipendet, kan normalt regne med å beholde stipendet i normert studietid, selv om utdanningen faller ut av ordningen med tilleggsstipend.