Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Utvidet stipend blir revidert jevnlig

    Det er Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som vurderer hvilke læresteder som skal stå på listen for  utvidet stipend.

    Forskriftene for utvidet stipendet blir gitt av Kunnskapsdepartementet, og revideres årlig. Listen ovenfor gjelder for søkere som starter på en utdanning i undervisningsåret 2020-2021. Dersom du planlegger å starte på en utdanning i undervisningsåret 2021-2022, må du vente til oktober 2020 før den neste listen blir publisert - først da vil du kunne vite om du har rett til utvidet stipend.

    De øvrige vilkårene for stipendet kan også bli endret i framtiden. Studenter som har fått stipendet, kan normalt regne med å beholde stipendet i fastsatt studietid, selv om lærestedet faller ut av ordningen med utvidet stipend.