Slik er skolepengestøtten fordelt mellom lån og stipend

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 14.12.2017
Skolepengestøtten til utdanning utenfor Norden er fordelt mellom stipend og lån ut fra nivået på utdanningen din.

Denne saken gjelder den vanlige skolepengestøtten. Les mer om tilleggsstipend og tilleggslån.

Du får en større andel av skolepengestøtten som et stipend hvis du får støtte til gradsutdanning på master- eller ph.d.-nivå, og hvis du skal på delstudier (utveksling) til utlandet, enn hvis du tar gradsutdanning på bachelornivå.

Merk at alle beløpene i teksten under gjelder ved støtte til et helt undervisningsår. Hvis du bare skal ha støtte i ett semester, må du dele beløpene på to.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på bachelornivå

Skolepenger inntil 66 003
Skolepenger over 66 003
Totalt
33 001,50 33 001,50 63 059
129 062
50 % stipend 50 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 66 003 kroner består av 50 prosent stipend (33 001,50 kroner) og 50 prosent lån (33 001,50 kroner). Beløp over 66 003 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 33 001,50 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanningen, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til delstudier (utveksling) i utlandet

Skolepenger inntil 66 003
Skolepenger over 66 003 Totalt
46 202
19 801
63 059 129 062
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Fordelingen av skolepengestøtten til delstudier er den samme uavhengig av om du skal ta fag på bachelor- eller masternivå.

Støtte til skolepenger inntil 66 003 kroner består av 70 prosent stipend (46 202 kroner) og 30 prosent lån (19 801 kroner). Beløp over 66 003 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 46 202 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til gradsutdanning på masternivå

Skolepenger inntil 66 003 Skolepenger over 66 003 Totalt
46 202 19 801 63 059 129 062
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 66 003 kroner består av 70 prosent stipend (46 202 kroner) og 30 prosent lån (19 801 kroner). Beløp over 66 003 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 46 202 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Skolepengestøtte til ph.d.-utdanning

Skolepenger inntil 66 003 Skolepenger over 66 003 Totalt
46 202 19 801 63 059 129 062
70 % stipend 30 % lån 100 % lån

Støtte til skolepenger inntil 66 003 kroner består av 70 prosent stipend (46 202 kroner) og 30 prosent lån (19 801 kroner). Beløp over 66 003 kroner blir bare gitt som lån. Stipendandelen av skolepengestøtten er altså maksimalt 46 202 kroner.

Skolepengelånet blir ikke gjort om til stipend etter endt utdanning, slik deler av basisstøtten kan bli.

Profesjonsutdanning i utlandet

For lange profesjonsutdanninger i utlandet, som for eksempel medisinstudiet, som ikke er delt i bachelor- og mastergrad, gir vi skolepengene etter reglene for bachelorstudenter i de tre første årene av studiet. Fra og med fjerde år i studiet, blir støtten gitt etter reglene for mastergrad.