Eksempler på hvor mye du kan få

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 07.06.2018
Her ser du eksempler på hvor mye du kan få i støtte til utdanning i utlandet utenfor Norden.

Du kan også bruke støttekalkulatoren for å se hvor mye du kan få i støtte.

Støtteordninger

Beløpene i tabellen er maksimale beløp for undervisningsåret 2018-2019. For eksempel vil hvor mye støtte du kan få til dekking av skolepenger være avhengig av hvor mye du faktisk skal betale.

Type støtte Maksimalt beløp,
hele undervisningsåret
Basisstøtte 116 369 kr Penger å bo og leve for.
Utbetales som lån, 40 prosent kan
gjøres om til stipend.
Vanlig skolepengestøtte 131 386 kr Stipend og lån til dekking
av skolepenger.
Tilleggslån til dekking av skolepenger 101 800 kr Lån. Kan ikke gjøres om
til stipend.
Tilleggsstipend til dekking av
skolepenger ved utvalgte universiteter
71 041 kr Utbetales som stipend.
Sum  420 596 kr
Reisestøtte

Reisestøtte utbetales som
35 prosent stipend og 65 prosent lån.
Europa 4 928 kr
Reisestøtte Afrika 20 240 kr
Reisestøtte Asia 16 908 kr
Reisestøtte Nord- og Mellom-Amerika 18 372 kr
Reisestøtte Sør-Amerika 23 524 kr
Reisestøtte Oseania 26 804 kr
Språkstipend

21 366 kr

Utbetales som stipend

 

Om tallene

  • Alle tallene i tabellene er maksbeløp oppgitt i norske kroner, og gjelder et vanlig undervisningsår.
  • Stipendandelen av basisstøtten blir ikke bestemt før vi har fått likningstall fra skatteetaten året etter at du mottok støtten.
  • Stipendandelen er avhengig av at du har bestått eksamen, at du har inntekt og formue under de fastsatte grensene, og at du ikke bor sammen med dine foreldre under utdanningen.
  • Skolepengestøtten blir utbetalt delvis som stipend og delvis som lån. Skolepengelånet blir ikke omgjort til stipend ved bestått utdanning
  • Forsørgerstipend til deg som har barn er ikke tatt med i oversikten.