Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 21.03.2018
Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020.

Det er bare fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 måneder. Du må ha vært i utdanning hele vårsemesteret for å få støtten.

Dette får du

Stortinget har vedtatt at du får studiestøtte i

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 måneder + 3 uker for undervisningsåret 2018–2019

Den siste uken for 2018–2019 får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2019. Videre opptrapping for 2020 vil ikke bli avgjort før i desember 2019. Du trenger ikke signere en ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalingen i juni, den kommer automatisk.

Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

.

 

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger