Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 17.09.2019
I undervisningsåret 2019-2020 fortsetter opptrappingen fra 10 til 11 måneder med studiestøtte. De fleste får den ekstra støtten utbetalt i juni. For studenter i utlandet kan utbetalingen komme litt senere.

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis. Det skal skje over fire år, fra 2017 til 2020.

Det er bare fulltidsstudenter som tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning som får studiestøtte i 11 måneder. Du må ha vært i utdanning i hele vårsemesteret for å få støtten.

Dette får du

Stortinget har vedtatt denne opptrappingsplanen for 11 måneders studiestøtte:

  • 10 måneder + 1 uke for undervisningsåret 2016–2017
  • 10 måneder + 2 uker for undervisningsåret 2017–2018
  • 10 måneder + 3 uker for undervisningsåret 2018–2019
  • 11 måneder for undervisningsåret 2019–2020Illustrasjonsbilde, opptrapping til 11 måneders studiestøtte

I juni 2020 får du utbetalt basisstøtte for en hel måned, det vil si 11 020 kroner. Hvis du får andre typer støtte på vårsemesteret, for eksempel ekstrastipend eller forsørgerstipend, vil du kunne få det i tillegg. Forutsetning for utbetalingener at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2020. Dette vil bli avgjort i desember 2019.

Du trenger ikke signere en ny avtale om støtte for å få den ekstra utbetalingen, den kommer automatisk.

Dersom du har fått støtte til ei gradsutdanning som går over 12 måneder, for eksempel en mastergrad i Storbritannia, får du ikke den ekstra støtten. Grunnen til det er at du allerede får støtte i 11 måneder.

Når skjer utbetalingen?

Studerer du i et land hvor studieløpet er likt det norske, får du den ekstra støtten utbetalt i juni. Det gjelder for eksempel dersom du studerer i Nord-Amerika. Studerer du i et land hvor støtteperiodene er annerledes enn i Norge, vil utbetalingen skje slik:

Land Støtteperiode Utbetaling av to uker
Australia, New Zealand og Sør-Afrika 16. juli–15. des. og 16. feb.– 15. juli Juli 2020
Sveits, Østerrike, Israel, Japan og Sør-Korea 16. sept.–15. feb. og 16. feb.–15. juli Juli 2020
Tyskland 16. okt.–15. mars og 16. mars–15. aug.
August 2020

Disse får ikke en ekstra måned med studiestøtte

  • Studenter i deltidsutdanning
  • Studenter som kun tar utdanning i høstsemesteret
  • Elever på folkehøgskole
  • Elever i videregående opplæring
  • Elever og studenter som allerede får støtte om sommeren etter andre ordninger