Foreløpig uttalelse om retten til støtte

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 16.05.2019
En foreløpig uttalelse om retten til støtte kan fungere som midlertidig dokumentasjon på at du kan få støtte fra Lånekassen når du søker opptak til studier i utlandet.

Trenger du dokumentasjon på at du kan få støtte fra Lånekassen for å søke om opptak til studier i utlandet, eller for å få visum? Da kan du bruke en foreløpig uttalelse om retten til støtte fra oss.

Husk at du må sende en søknad om støtte på Dine sider når du har bestemt deg for lærested. Foreløpig uttalelse om retten til støtte kan ikke erstatte en søknad. Legg ved relevant dokumentasjon når du søker.

Last ned foreløpig uttalelse

Gyldig i hele verden

Det er spesielt studenter i USA og Canada som trenger den foreløpige uttalelsen, men den kan brukes i hele verden.

Dette kan du bruke uttalelsen til

Du kan bruke uttalelsen for eksempel når:

  • du søker om opptak i utlandet
  • du søker om visum
  • du skal skaffe deg bolig dersom utleier ønsker finansiell oversikt
  • lærestedet etterlyser skolepengebetaling av skolepenger, men søknaden din ikke er ferdigbehandlet.

Dokumentet er bare midlertidig

Den foreløpige uttalelsen er en generell beregning av hvor mye du kan få i støtte fra Lånekassen for ett helt undervisningsår dersom du har valgt en godkjent utdanning og du oppfyller alle vilkårene for støtte.

Forhold som kan gjøre at du ikke vil få støtte