Søke støtte til ny utdanning i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.03.2020
Du må sende inn en søknad om stipend og lån og legge ved dokumentasjon på opptak, generell studiekompetanse og hvor mye skolepenger du eventuelt skal betale.

Når du søker om støtte til en ny utdanning i utlandet, må du legge ved dokumentasjon. Når du senere søker om støtte til andre-, tredjeåret og så videre, trenger du ikke det. Hvis du skal på utveksling fra et norsk lærested, er søknadsprosessen annerledes.

Slik søker du om støtte til studier i utlandet første gang

1. Du må få opptak før du kan søke
Du søker først på en skole. Når du har fått opptak, kan du søke om støtte fra Lånekassen.

2. Last opp dokumentasjon
Du laster opp dokumentasjon i søknaden, og sender inn søknaden til oss. Du kan også sende inn søknaden uten dokumentasjon, men da må du ettersende dette via Dine sider.

Les mer om dokumentasjon her.

3. Vi behandler søknaden din
På Dine sider kan du se hvilke søknader du har sendt inn og forventet behandlingstid.

4. Du får innvilget søknaden din
Du får beskjed om at vi har innvilget søknaden din. Da må du signere avtalen om støtte før vi kan utbetale pengene til den norske bankkontoen din.

Hvis du ikke har sendt oss nok eller riktig dokumentasjon, vil du få beskjed fra oss om at du må ettersende manglende dokumentasjon. Dette gjør du via Dine sider. Vi kan ikke innvilge søknaden din før vi har fått dokumentasjonen vi trenger fra deg.


Søknadsfrist

Fra mai 2020 kan du søke om lån og stipend for hele undervisningsåret 2020-2021. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november 2020, og for vårsemesteret 15. mars 2021.

Med «høst» og «vår» mener vi semestrene slik de er i Norge, altså at høsten er før nyttår og våren etter. Det gjelder også for deg som studerer i land der årstidene er annerledes.

Hva er kravene for å kunne søke om lån og stipend?

For å ha rett til støtte må du oppfylle disse kravene:

  • være norsk statsborger
  • ha en tilknytning til Norge
  • ha generell studiekompetanse i Norge
  • ha endelig opptak ved et godkjent lærested i et godkjent utdanningsprogram

Les mer om hvordan du oppfyller disse kravene.

Slik sender du inn dokumentasjon

  • Direkte i søknaden. Det enkleste er å laste opp dokumentasjonen samtidig som du søker. Da kan vi raskere begynne å behandle søknaden din. Du får melding i søknaden om hva du skal laste opp.
  • På Dine sider etter at du har søkt. Under «Dine søknader» finner du igjen informasjonen om hva du må laste opp.
  • I posten etter at du har søkt. Da tar du kopi av all dokumentasjonen, og sender den til oss. Merk papirene med fødselsnummeret eller kundenummeret ditt.

Du trenger ikke «rett kopi»-stempler eller annen type bekreftelse på kopiene du sender oss.

Hvor lang er behandlingstiden nå?

Her ser du forventet behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Vi beklager at saksbehandlingstiden kan være lang, og vi gjør alt vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Behandlingstid for søknader om stipend og lån

De fleste søknader om lån og stipend blir behandlet automatisk og du får svar i løpet av en virkedag.

Noen søknader må ses på av en saksbehandler, og de blir satt i en behandlingskø. Behandlingstiden for disse sakene er for tiden 6–8 uker. Du finner beregnet svartid for søknaden din på Dine sider.

Behandlingstid for andre typer søknader

  • tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne: 6–8 uker
  • foreldrestipend: 8–12 uker
  • sykestipend: 10–12 uker

Nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad

Dersom du sender inn nye opplysninger til en ferdigbehandlet søknad om lån og stipend, er behandlingstiden for tiden 8–12 uker.

I postkassen på Dine sider ser du når vi fikk dokumentasjonen fra deg.

Behandlingstid når vi ber om mer dokumentasjon fra deg

Hvis en saksbehandler ser at vi trenger mer dokumentasjon fra deg, får du en melding om å sende inn dette. Når du har sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, behandler vi søknaden din på nytt og du vil få svar etter ca. tre uker.

Behandlingstid for klager

Beregnet behandlingstid på klager er for tiden 8–10 uker. Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post

E-post du har sendt via Dine sider, får du svar på innen 8–12 virkedager. Dersom henvendelsen din gjelder bachelorgrad eller mastergrad i utlandet, kan det ta noe lengre tid før du får svar.