Sommerkurs i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få lån og stipend i inntil to måneder til utdanning i utlandet om sommeren.

Som student på sommerkurs kan du få det samme beløpet du får per måned i det vanlige undervisningsåret. Du kan få lån og stipend i inntil to måneder.

Krav for å få lån og stipend

Du kan ha rett til støtte om sommeren, hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen må skje i sommerterminen. Du kan også få støtte dersom du kan dokumentere at du sparer inn på fastsatt studietid. Undervisningsopplegget du søker om støtte til, må vare i minst fire uker, og du må være registrert som fulltidsstudent.

Slik søker du

Du må sende et brev til oss for å søke om lån og stipend for sommeren. Søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2020. Hvis sommerkurset avsluttes før 15. august 2020, er søknadsfristen innen sommerkurset er avsluttet.

Legg ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser

 • fra-dato og til-dato for det ordinære skoleåret (det samlede undervisningsåret må være lengre enn ti måneder og to uker)
 • fra-dato og til-dato for sommerkurset/praksisen
 • at kurset/fagene/praksisen inngår som en del av graden din (du får ikke støtte dersom det ikke inngår i graden)
 • hvilke fag du tar i det ordinære undervisningsåret, og hvilke fag du skal ta i sommersemesteret. Antall credits per fag må komme fram av bekreftelsen
 • at du er registrert som fulltidsstudent også i sommersemesteret
 • eventuelle skolepenger om sommeren
 • betalte skolepenger for det ordinære undervisningsåret
 • eventuelt hvor du skal gjennomføre praksisen

Spesielle forhold

Skal du ta utveksling i utlandet om sommeren, må du dokumentere at studiet er forhåndsgodkjent av det norske lærestedet ditt. Antall studiepoeng du får godkjent, må framgå. Utvekslingsoppholdet må vare i minst fire uker.

Tar du sommerkurs i USA, må du dokumentere hvor mange credits du skal ta.

Studerer du vanligvis i utlandet og skal ha praksis i Norge, må du gi oss opplysninger om du skal bo sammen med foreldrene dine i praksisperioden.

Dersom du betaler skolepenger, kan vi vurdere om du kan få støtte til det. Du kan ikke få slik støtte hvis du allerede har mottatt maksimalt beløp for skolepenger til det ordinære undervisningsåret.

Hvor mye penger kan jeg få til utvidet skoleår/sommerkurs?

Vi kan først vurdere hvor mye penger du kan få, etter at du har sendt inn søknaden om støtte til utvidet skoleår.

Dersom du får støtte til utvidet skoleår, kan du få basislån for maksimalt to måneder. I tillegg kan vi vurdere om du har rett til ekstra støtte til skolepenger, dersom du ikke allerede har fått maksimal skolepengestøtte for dette undervisningsåret. Det maksimale skolepengebeløpet øker nemlig ikke, selv om du har undervisning om sommeren.

Kan jeg få støtte til å ta kurs eller praksis om sommeren?

Vi kan gi støtte til praksis/undervisning om sommeren, dersom undervisningen eller praksisen inngår som en del av den graden du tar i utlandet, eller fører til at du sparer inn på normert studietid.

Vilkårene for å få støtte er at:

 • undervisningen/praksisen fortsetter utover den perioden du allerede har fått støtte for
 • undervisningen/praksisen varer i minst to uker
 • undervisningen/praksisen tilsvarer fulltid

Dersom du oppfyller vilkårene, kan du få basislån for maksimalt to måneder. Du kan også få støtte til eventuelle skolepenger, dersom du ikke allerede har fått maksimal skolepengestøtte for dette undervisningsåret.

Mitt studium varer i 12 måneder. Trenger jeg å søke?

Nei. Da har du allerede fått støtte for tolv måneder. Hvis du er usikker, kan du først sjekke vedtaksbrevet fra da du fikk støtte, før du sender søknad om utvidet skoleår/sommerstøtte.