Utdanning i Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen gir støtte til videregående opplæring, folkehøgskole, yrkesutdanning og høyere utdanning i Norden etter samme regler som gjelder for utdanning i Norge.

Generelle krav for å få støtte til utdanning i Norden:

  • Du må være tatt opp i utdanningen
  • Utdanningen må vare minimum ett semester (fire måneder)
  • Utdanningen må være offentlig godkjent i studielandet
  • Utdanningen må gi rett til støtte i landets egen "lånekasse"
  • Du må være på lærestedet og følge undervisningen
  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium*.

Vi kan gi skolepengestøtte til rene nettstudier i Norden.

Lånekassen har en database over læresteder og utdanninger som er vurdert for stipend og lån. Finner du ikke utdanningen din i databasen, kan du be oss om en forhåndsvurdering for å få vite om den er støtteberettiget. Du kan også kontakte lærestedet du skal begynne på, eller de andre nordiske «lånekassene» for mer informasjon.

Høyere utdanning

Lånekassen kan gi støtte til universitets- og høgskoleutdanning i Norden.

Du kan få støtte til ph.d.-utdanning, så lenge du ikke får stipend, lønn eller annen finansiering fra andre som skal dekke livsopphold.

Videregående opplæring

Lånekassen kan gi støtte til hele eller deler av videregående opplæring i Norden.

Folkehøgskole

Lånekassen kan gi støtte til folkehøgskoler i Norden.

Yrkesutdanning

Lånekassen kan gi støtte til yrkesutdanning, som for eksempel erhvervsutdanning i Danmark, yrkesutdanning (YH) og kommunal voksenopplæring (komvux) i Sverige.

De nordiske "lånekassene"

Land Lenke til nettsider
Sverige CSN (Centrala studiestödsnämnden)
Danmark SU, Statens Uddannelsesstøtte
Island LÍN (Lánasjóður islenskra námsmanna)
Finland FPA (Kela)
Grønland SUNNGU
Åland AMS (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet)
Færøyene STUDULSSTOVNURIN