Utdanning utenfor Norden

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 03.11.2017
Du kan få støtte til fulltidsutdanning utenfor Norden på høyskole- og universitetsnivå. Unntaksvis kan du få støtte til videregående opplæring.

Vilkår for å få støtte

  • Du må ha opptak ved et godkjent lærested
  • Utdanningen må være på fulltid
  • Utdanningen må være på nivå med en norsk bachelor-, master-, eller ph.d.-grad
  • Du må være på lærestedet og følge undervisningen. Utdanningen kan ikke være lagt opp som nettstudium eller samlingsbasert studium. Det er unntak for rene nettstudium i EØS-land.

Les mer om krav til utdanningene og utdanningsopplegget i forskriften om utdanningsstøtte, kapitlene 33 og 35.

Utdanningen må tilsvare en norsk grad

Høyere utdanning fra land utenfor Norden må kunne gi uttelling i studiepoeng i Norge av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Det er NOKUT som forvalter de generelle reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge.

Helsefaglig utdanning

Du kan få stipend og lån til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge, jf. lov om helsepersonell mv. § 48. For eksempel krever kiropraktikk autorisasjon i Norge, men ikke akupunktur. Lånekassen kan derfor ikke gi støtte til akupunkturutdanning.

Lånekassen gir ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada og Australia.

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge må man ha autorisasjon. Det er helsedirektoratet som har ansvaret for autorisasjon. Vi anbefaler alle som planlegger en helsefaglig utdanning i utlandet, å sette seg inn i hva som skal til for å få autorisasjon. Selv om en utdanning gir rett til støtte fra Lånekassen, gir det ikke automatisk autorisasjon fra helsedirektoratet.

Disse utdanningene får du ikke støtte til:

  • forkurs før fagutdanning
  • nettstudium, fjernundervisning eller samlingsbasert studium, med unntak for rene nettstudium i EØS-land
  • flygerutdanning (du kan likevel få støtte til offentlig godkjent trafikkflygerutdanning i Norden)
  • utdanning som ikke har offentlig godkjenning i studielandet