Helsefag og autorisasjon

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
At du får lån og stipend fra Lånekassen betyr ikke nødvendigvis at du får autorisasjon til å jobbe som helsepersonell etter endt utdanning.

Lånekassen kan gi lån og stipend til høyere utdanning i land utenfor Norden dersom utdanningen kan danne grunnlag for generell godkjenning av NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som likestilt med norsk høyere utdanning.

Vi gir bare stipend og lån til helsefaglig utdanning i utlandet som er innenfor et fagområde som krever autorisasjon i Norge. Akupunktur krever for eksempel ikke autorisasjon, og derfor får du heller ikke støtte til en slik utdanning.

Se film fra Helsedirektoratet om autorisasjon:

Helsefaglig utdanning i utlandet og autorisasjon

For å kunne jobbe som helsepersonell med en regulert yrkestittel i Norge må du ha autorisasjon fra helsedirektoratet. Autorisasjon søker du om når du er ferdig med utdanningen. Det er ikke noen sammenheng mellom å få støtte fra Lånekassen og autorisasjon. Det er derfor veldig viktig at du setter deg godt inn i reglene for autorisasjon, før du bestemmer deg for hva og hvor du vil studere.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger innen EU/EØS

Innenfor EU/EØS har landene blitt enige om å harmonisere fem helsefaglige utdanninger. Det betyr at landene er enige om hva disse utdanningene skal inneholde, og dermed gjøre det enklere å få autorisasjon i andre EU/EØS-land.

De harmoniserte helseprofesjonene er:

  • Lege
  • Tannlege
  • Sykepleier
  • Jordmor
  • Farmasøyt/Provisorfarmasøyt

Gjennomfører du en av disse utdanningene, og utdanningen gir rett til autorisasjon i studielandet, kan du være rimelig sikker på at du vil få autorisasjon i Norge. Tar du en annen utdanning enn de fem harmoniserte, vurderer Helsedirektoratet utdanningen din opp mot en tilsvarende utdanning i Norge. Helsedirektoratet vurderer da om nivå, innhold, omfang og eventuelt grad av integrert praksis i den utenlandske utdanningen er jevngod med tilsvarende utdanning i Norge. Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider.

Autorisasjon av helsefaglige utdanninger utenfor EU/EØS

Det er vanskeligere å få autorisasjon hvis du tar en utdanning utenfor EU/EØS. Helsedirektoratet sammenligner da den utenlandske utdanningen opp mot tilsvarende utdanningen i Norge med hensyn til nivå, innhold og omfang, og går blant annet gjennom:

  • detaljerte fagplaner
  • læringsmål
  • ECTS/Credits eller antall timer for hvert fag
  • opplysninger om klinisk praksis og en rekke andre opplysninger

I tillegg må du ta kurs i hvordan det norske helsesystemet fungerer. Noen yrker må også ta en praktisk fagprøve og kurs i håndtering av medisiner.

For å kunne vurdere om du får autorisasjon trenger helsedirektoratet detaljert dokumentasjon om utdanningen din. Derfor er det viktig at du sørger for å ta vare på dokumentasjon underveis i utdanningen. Du finner mer informasjon om dette på Helsedirektoratets nettsider.