Nettstudier i Norden

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Skal du ta nettstudier i et nordisk land, kan du få lån til å betale skolepenger.

Du kan få støtte til å betale skolepenger til utdanning som er tilrettelagt som et rent nettstudium ved et lærested i et annet nordisk land. Utdanningen må tilsvare utdanning på minimum bachelornivå i Norge.

Hvor mye kan du få?

Du kan få inntil 65 362 kroner per undervisningsår i skolepengelån. Du får kun det beløpet du faktisk betaler i skolepenger. Du får ikke lån til skolepenger hvis skolepenger blir dekket av andre.

Du kan ikke få støtte til bo- og leveutgifter, eller reisestøtte.

Krav til utdanningen

  • Utdanningen må gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med utdanning på bachelor-, master- eller Ph.D-nivå i Norge
  • Utdanningen må ha et omfang på minimum tilsvarende 15 ECTS/studiepoeng per semester

Krav til deg

  • Du må som hovedregel være norsk statsborger
  • Du må oppfylle vilkåret om tilknytning til Norge

Krav til dokumentasjon

  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet. Brevet må vise hvilken utdanning du skal ta, og omfanget av utdanningen (antall ECTS/studiepoeng per semester)
  • Bekreftelse som viser hvor mye du skal betale i skolepenger