Lengre språkkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Lånekassen kan gi deg lån og stipend til språkkurs i andre språk enn engelsk, svensk og dansk i inntil ett år.

Det forutsetter at du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til lån og stipend fra Lånekassen etter du har fullført språkkurset.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 229 kr i måneden til å leve og bo for. Dette kalles basislån, og inntil 40 prosent av det blir gjort om til utdanningsstipend hvis du består kurset. I tillegg kan du få lån og stipend til reiser. Beløpet er avhengig av hvor i verden du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få lån og stipend til å dekke skolepenger. 

Disse vilkårene må være oppfylt

1) Kurset må være på et universitet eller en språkskole med offentlig akkreditering
Kurset ved en språkskole må avsluttes med en offisiell språkeksamen som danner grunnlag for opptak til høyere utdanning i det aktuelle landet.

2) Kurset må ha et omfang på minimum 15 undervisningstimer per uke
Kurset må ha en varighet på minst tre måneder.

3) Du må planlegge høyere utdanning i det aktuelle landet
Du må planlegge høyere utdanning som gir rett til lån og stipend i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å kunne søke om lån og stipend til språkkurs. Det er nok med en egenerklæring fra deg som viser hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Det er et punkt i søknaden hvor du legger inn opplysninger om det. 

4) Du må ha generell studiekompetanse i Norge

Slik søker du

Du søker om støtte på Dine sider og legger ved dokumentasjon som viser:

 • At du er tatt opp på kurset.
 • Start- og sluttdato for kurset.
 • Hvor mange undervisningstimer kurset har per uke.
 • Hvilken eksamen du skal avslutte kurset med.
 • Hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger. Dokumentasjonen må komme fra lærestedet.
 • At du har generell studiekompetanse i Norge.

Omgjøring av basislån til utdanningsstipend

For at vi skal kunne gjøre om inntil 40 prosent av basislånet ditt til utdanningsstipend, må du sende oss følgende dokumentasjon: 

 1. kopi av kursbevis/diplom som viser at du har fullført språkkurset
 2. dersom du har tatt språkkurset ved en språkskole, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har bestått offisiell språkeksamen som danner grunnlag for opptak til høyere utdanning i det aktuelle landet
 3. bekreftelse fra språkskolen/universitetet som viser hvor mye du har betalt i skolepenger

Tyskland

I Tyskland kan du ta språkkurs ved Goethe Institut eller andre skoler som er godkjente eksamenssentra for TestDaF.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)  
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang)
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Frankrike

I Frankrike kan du ta språkkurs ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentra for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Spania

I Spania må språkskolen være godkjent av Instituto Cervantes.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • DELE (Diplomas de Español como lengua extranjera)
 • Selectividad  

Italia

Du må gå på en offentlig akkreditert språkskole.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • CILS (Certificaziones di Italiano come lingua straniera)
 • CELI (Certificato di lingua italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)