Lengre språkkurs

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 07.05.2019
Lånekassen kan gi deg støtte til kurs i språk- og samfunnsfag i inntil ett år.

Med ettårig språkkurs vil du kunne få så gode språk- og kulturkunnskaper at du kan studere på landets språk når du er ferdig. Støtteordningen kalles språklig tilrettelegging.

Du kan få støtte hvis du planlegger å begynne på høyere utdanning i utlandet som gir rett til støtte fra Lånekassen etter du har fullført språkkurset. Du får ikke støtte til kurs i engelsk.

Dette kan du få i støtte

Du kan få 11 020 kr i måneden til å leve og bo for. Dette kalles basisstøtte, og inntil 40 prosent av det blir gjort om til stipend hvis du består kurset. I tillegg kan du få reisestøtte til to tur-retur reiser i året avhengig av hvor i verden du studerer. Må du betale for språkkurset, kan du få inntil 133 752 kr i støtte til skolepenger. 

Krav for å få støtte

1) Kurset må være på et universitet eller en offentlig språkskole
Kurset må som hovedregel tas ved et universitet. Men dersom du ikke finner et universitetet som tilbyr språkkurs, kan vi gi støtte til kurs ved språkskoler. Språkskolen må da være offentlig godkjent i studielandet. Språkkurset må avsluttes med en eksamen som teller ved opptak til høyere utdanning.

2) Kurset må være på fulltid
Du kan få støtte til kurs med en varighet fra tre til tolv måneder. Kurset må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke.

3) Du må planlegge å ta en gradsutdanning
For å få støtte må du planlegge høyere utdanning som gir rett til støtte fra Lånekassen i det landet du skal ta språkkurset, eller utveksling (delstudier) i det landet. Du trenger ikke å ha fått opptak til videre utdanning for å få støtte. Det er nok med en egenerklæring fra deg som viser hvilken utdanning du planlegger etter språkkurset. Det er et punkt i søknaden hvor du legger inn opplysninger om hvor du skal studere etterpå. 

4) Du må ha generell studiekompetanse i Norge
For å få støtte til høyere utdanning utenfor Norden senere, må du ha generell studiekompetanse i Norge. Derfor må du oppfylle dette vilkåret før du kan få støtte til lengre språkkurs.

Slik søker du om støtte

Du søker om støtte på Dine sider og legger ved dokumentasjon som viser:

 • At du er tatt opp på kurset.
 • Start- og sluttdato for kurset.
 • Hvor mange undervisningstimer kurset har per uke.
 • Hvilken eksamen du skal avslutte kurset med.
 • Hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger. Dokumentasjonen må komme fra lærestedet.
 • At du har generell studiekompetanse i Norge.

Omgjøring av lån til stipend

For at vi skal kunne gjøre om inntil 40 prosent av basisstøtten din til stipend, må du sende oss en kopi av kursbevis/vitnemål når du er ferdig med språkkurset.

Eksempler på alternative kurs, dersom du ikke finner kurs på et universitet

Tyskland

I Tyskland kan du ta språklig tilrettelegging ved Goethe Institut eller andre skoler som er godkjente eksamenssentra for TestDaF.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • GDS (Grosses Deutsches Sprachdiplom)  
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochshulzugang)
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Frankrike

I Frankrike kan du ta språklig tilrettelegging ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentra for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Spania

I Spania må språkskolen være godkjent av Instituto Cervantes.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • DELE (Diplomas de Español como lengua extranjera)
 • Selectividad  

Italia

Du må gå på en offentlig godkjent språkskole.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • CILS (Certificaziones di Italiano come lingua straniera)
 • CELI (Certificato di lingua italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)