Støtte til enkeltemner (uspesifiserte studiepoeng)

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Når du ikke har opptak i en gradsutdanning, eller skal ta delstudier i utlandet fra et norsk lærested, kan du få støtte til å ta enkeltemner.

For å motta støtte til enkeltemner i utlandet må du ta fag som tilsvarer minst 30 studiepoeng per semester.

Krav til utdanningen

  • Omfanget må tilsvare minst 30 studiepoeng i Norge per semester.
  • Alle fagene må være hentet fra fagplanen til en godkjent grad som tilbys ved samme lærested.
  • Alle fagene må minimum være på nivå med utdanning på bachelornivå i Norge.

Støtte til enkeltemner i USA og ikke-vestlige land

Vi gir ikke støtte til enkeltemner som ligger på et nivå som ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge. Første året av en bachelor-utdanning i USA og ikke-vestlige land tilsvarer ikke bachelornivå i Norge. Søker du om støtte til enkeltemner i disse landene må du derfor dokumentere at du skal ta fag på nivå med minimum andre året av en bachelorgrad i disse landene.

Krav til dokumentasjon

Sammen med søknaden om støtte til enkeltemner, må du legge ved et endelig opptaksbrev fra lærestedet som viser hvilke fag du skal ta. Antall credits/ECTS per fag, og hvilket nivå fagene er på, må komme fram av opptaksbrevet. I land hvor hvert enkelt studieprogram må godkjennes (for eksempel Frankrike og Spania), må det også framkomme hvilken gradsutdanning fagene du skal ta er hentet fra. Du må også sende inn dokumentasjon på hvor mye du skal betale i skolepenger, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.