Årlig kontroll utenfor Norden (C-skjema)

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 20.03.2020
Får du lån og stipend til utdanning i utlandet, må du hvert år dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger. Det er lærestedet ditt som skal fylle ut skjemaet.

For å dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger må lærestedet ditt i utlandet fylle ut C- skjemaet. Skjemaet er personlig og du må laste det ned fra Dine sider. Du må skrive det ut, og lærestedet skal fylle ut med original signatur og stempel. Vi godtar ikke elektronisk signatur eller automatisk genererte signaturer.

Er du på utveksling (delstudie) som er godkjent fra et norsk lærestad, skal du ikke sende inn skjema. Da får vi resultatene dine direkte fra ditt norkse lærested.

Dette må du dokumentere

Lærestedet ditt må fylle ut informasjon på skjemaet som viser:

  • faglig progresjon for kalenderåret 2019. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet.
  • om du har vært fulltidsstudent kalenderåret 2019 og frem til datoen skjemaet blir utfylt
  • hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for undervisningsåret 2019-2020

Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi om du er faglig i rute. Begynte du studiene dine våren 2020 skal du også sende inn C-skjemaet. Lærestedet må bekrefte at du er oppmeldt til fulltidsstudier og eventuelt hvor mye du har betalt i skolepenger.

Gir lærestedet ditt deg for eksempel et brev i stedet for C-skjemaet, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Skolepenger

Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høsten 2019 og våren 2020. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Lærestedet skal kun føre opp rene skolepenger/tuition fee du faktisk har betalt selv, og ikke inkludere bo- og levekostnader, eller eventuelle stipend du får fra andre.

Frist

Fristen for å sende inn skjemaet er utsatt fra 25. april til 15. juni 2020 på grunn av koronasituasjonen. Får du ikke lastet det opp på Dine sider innen fristen, må du sende det så fort som mulig. Du trenger ikke å melde fra til oss om at du ikke rekker fristen. Ønsker du videre støtte, må du huske å sende søknad for neste undervisningsår når søknaden åpner i mai. Vi kan ikke behandle en søknad om støtte for et nytt undervisningsår før vi har fått C-skjemaet ditt.

Slik laster du ned C-skjemaet

Alle som må dokumentere faglig progresjon og betalte skolepenger, får beskjed om det. Vi sender deg en e-post med informasjon om at du må logge inn på Dine sider. Når du har logget inn, kan du laste ned skjemaet.

Slik sender du inn skjemaet

Du laster opp skjemaet på Dine sider, på siden for årlig kontroll som du finner i menyen. Du kan også sende C-skjemaet til Lånekassen, Postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo, eller per faks til: + 47 22 72 02 64. Vær oppmerksom på at skjemaet ditt blir behandlet raskere hvis du laster det opp framfor å sende det i posten.

Du kan sjekke om C-skjemaet er behandlet på Dine sider

Vi sender ikke svar på kontrollen, men du kan logge inn på Dine sider og sjekke statusen. Du finner det i menyen under «årlig kontroll utlandsstudier». Antatt behandlingstid er 4-5 uker.

Omgjøring av basislån til stipend

For å få omgjort basislån til stipend etter at graden er fullfør, må du sende inn kopi av vitnemålet ditt i tillegg til C-skjemaet. Les mer om omgjøring for utdanning i utlandet her. 

Hvem må sende inn C-skjema?

Vi sender ut skjemaene til alle som må sende det inn. Får du tilsendt et C-skjema, må du laste det ned og levere det til lærestedet ditt. Lærestedet må fylle det ut, og deretter må du laste det opp på Dine sider. Det gjelder også hvis du nettopp har begynt utdanningen din, og hvis du avslutter utdanningen i løpet av året.

Alle gradsstudenter i utlandet må sende inn C-skjema hvert år.