Brexit

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Storbritannia trådte ut av EU 31. januar 2020. Hvilke konsekvenser har det for norske studenter i Storbritannia og britiske studenter i Norge?

I en overgangsperiode som gjelder ut 2020 skal Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS.

Studenter i Storbritannia 

Norske studenter som tar utveksling i Storbritannia fra høsten 2020, kan få lån og stipend etter reglene som gjelder land utenfor Norden.

Les mer om lån og stipend til utveksling i land utenfor Norden.

Gradsstudenter, altså de som tar en hel grad i Storbritannia, og deres rett til utdanningsstøtte fra Norge, blir ikke berørt av brexit. Ifølge britiske myndigheter vil norske studenter få oppholdstillatelse og mulighet til å søke studentvisum. Etter hvert kan det komme nye immigrasjonsregler.

Les mer om lån og stipend til gradsstudier i land utenfor Norden.

Nettstudier

Søkere som er i gang med en gradsutdanning som bare foregår på nett ved et lærested i Storbritannia, senest innen utløpet av overgangsperioden (31.12.2020), har rett til lån til skolepenger, ikke annen støtte.

Les mer på den norske regjeringens sider om brexit.

Statsborgere fra Storbritannia

En statsborger fra Storbritannia har rett til lån og stipend fra Lånekassen dersom borgeren hadde rett til opphold i Norge i samsvar med EØS-avtalen før utløpet av overgangsperioden (31.12.2020).

Statsborgere fra Storbritannia som kommer til Norge etter at overgangsperioden er over, vil kunne søke lån og stipend etter de samme vilkårene som borgere fra land utenfor EU/EØS.

Les mer om retten til stipend og lån for utenlandske statsborgere.

Les mer om konsekvensene for britiske borgere i Norge.