Forsinket i utdanningen du tar i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Blir du forsinket i en fulltidsutdanning, kan vi likevel gi støtte i inntil ett år utover den fastsatte tiden (normert tid).

Forsinkelse vil si at du i den perioden du har mottatt støtte, har 

  • strøket på eksamen og/eller
  • utsatt eksamen

Er du forsinket i utdanningen får du ikke stipend til skolepenger, men du kan få tilsvarende beløp som lån. Deler av basislånet kan bare gjøres om til stipend for den perioden som er fastsatt studietid for utdanningen din.

Gi skriftlig beskjed om at du er forsinket

Du må sende inn skriftlig dokumentasjon på forsinkelser med en gang du vet at du er forsinket. Du må sende inn

  • kopi av offisiell karakterutskrift som klart viser antall beståtte credits/studiepoeng/units/ECTS
  • bekreftelse fra lærestedet som viser når det er forventet at du blir ferdig med graden
  • bekreftelse på hvor mye skolepenger du skal betale for det semesteret eller året du tar opp igjen fag (forsinkelsesperioden)

Du kan sende oss dokumentasjon på Dine sider eller per post.

Hva skjer hvis jeg blir over ett år forsinket?

Vi godtar en faglig forsinkelse på inntil ett år, tilsvarende 60 norske studiepoeng. Hvis du blir forsinket med mer enn dette, vil du ikke ha rett til stipend eller lån.

Hvis du tar utdanning uten støtte fra Lånekassen, kan du hente inn forsinkelsen og dermed få rett til ny støtte. Når forsinkelsen er redusert til maksimalt 60 studiepoeng eller tilsvarende, kan du få støtte fra semesteret etter at du har hentet inn forsinkelsen.

Forsinket av særlige grunner

Du kan likevel ha rett til støtte dersom du er forsinket på grunn av fødsel, sykdom eller fordi du har nedsatt funksjonsevne og har blitt forsinket fordi undervisningsopplegget ikke var tilpasset dette. Du må sende inn kopi av dokumentasjon som viser årsaken.