Alder

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Fyller du 65 år før 1. januar 2020, kan du ikke få stipend eller lån fra Lånekassen.

Fyller du  45 år før du er ferdig med utdanningen, kan støtten din bli redusert. Hvor gammel du er, og hvor stort studielån du har, bestemmer hvor mye lån du kan få. Grunnen til det er at du skal være ferdig med å betale studielånet ditt før du fyller 65 år. 

Slik beregner vi hvor mye lån du kan få

Hvis du er eldre enn 45 år når du avslutter utdanningen din, kan du ikke ha en gjeld på mer enn 500 000 kroner i Lånekassen. Årsaken er at lånet skal betales tilbake innen du fyller 65 år.

For hvert år over 45 du er ved endt utdanning, blir den totale gjelden du kan ha redusert med 1/20. Det vil si at dersom du er 50 år ved endt utdanning, kan du maksimalt ha 500000 x (15\20) = 375 000 kroner i lån.

Utregning

Du avslutter en fireårig utdanning som 50-åring og har et studielån på 100 000 kroner fra før. 

500 000 x (15/20) - 100 000 = 275 000

Maksimalt lån du kan få er 275 000 : 4 (antall undervisningsår) = 68 750 kroner i lån per år.