Fødsel når du er student i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Reglene for foreldrestipend er akkurat de samme for studenter i utlandet som for studenter i Norge.

Dokumentasjon fra trygdeetat i studielandet

Hvis du har en ektefelle eller samboer som skal ha permisjon og får støtte fra trygdeordningene i landet der du studerer, må du sende inn dokumentasjon som viser beløpet hun/han får.

Dersom ektefellen/samboeren skal ha permisjon fra utdanningen, må du sende inn dokumentasjon som viser når hun/han skal ha permisjon.

Hele støtten til skolepenger kan bli gitt som stipend

Dersom du velger å studere i stedet for å ta permisjon, kan du få hele støtten til skolepenger i foreldrestipendperioden utbetalt som stipend.