Forsinket i utdanningen du tar i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Er du forsinket i utdanningen din får du ikke stipend til skolepenger, men du kan få tilsvarende beløp som lån.

Hvis du blir forsinket i en fulltidsutdanning, kan vi gi støtte i inntil ett år utover den fastsatte tiden for å gjennomføre et studium.

Forsinkelse vil si at du i den perioden du har mottatt støtte, har

  • strøket på eksamen og/eller
  • utsatt eksamen

Slik melder du fra hvis du er forsinket i utdanningen:

Du må sende inn skriftlig dokumentasjon på forsinkelser på Dine sider eller per post, med en gang du vet at du er forsinket. Du må sende inn

  • eksamensutskrift med tydelig angitte studiepoeng/credits/units
  • bekreftelse på hvor mye skolepenger du skal betale for det semesteret eller året du tar opp igjen fag, altså forsinkelsesperioden

Praktiske konsekvenser ved forsinkelse

Dersom du er forsinket i utdanningen får du ikke stipend til skolepenger, men du kan få tilsvarende beløp som lån. Lånekassen kan bare gjøre om lån til stipend for den perioden som er normert studietid for utdanningen din.