Generell studiekompetanse

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du må ha generell studiekompetanse i Norge for å få lån og stipend til høyere utdanning i land utenfor Norden.

Når du har generell studiekompetanse tilfredsstiller du opptakskravene til høyere utdanning i Norge. Første gang du skal søke om støtte til utdanning i utlandet, må du selv sende inn dokumentasjon som viser at du har generell studiekompetanse.

Ulike måter å oppnå generell studiekompetanse

Fullført treårig videregående opplæring

Den vanligste måten å få generell studiekompetanse på, er å bestå treårig videregående opplæring i Norge på et studieforberedende program. Når du har fullført og bestått alle fag og eksamener får du et vitnemål der det står at du «har oppnådd generell studiekompetanse».

Yrkesfag med påbygging

Du kan også få generell studiekompetanse hvis du har vitnemål fra yrkesfaglig opplæring, og i tillegg kan dokumentere at du har bestått de seks studiekompetansefagene:

 • Norsk (393 timer)
 • Engelsk (140 timer)
 • Samfunnsfag (84 timer)
 • Historie (140 timer)
 • Matematikk (224 timer)
 • Naturfag (140 timer)

23/5-regelen

Fyller du 23 år samme år som du starter på utdanningen og har vært i minst fem års fulltidsarbeid eller utdanning, kan du ha generell studiekompetanse. Du må i tillegg ha bestått de seks studiekompetansefagene.

Fagskoleutdanning

Du kan oppnå generell studiekompetane hvis du har tatt en fagskoleutdanning som oppfyller følgende kriterier:

 • utdanningsprogrammet må ha vart i to år på fulltid og gitt 120 studiepoeng
 • fagskoleutdanningen må stå på NOKUTs liste over godkjente fagskoletilbud

Fullført utenlandsk videregående opplæring eller IB, og kunnskaper i norsk

Du kan også oppnå generell studiekompetanse gjennom IB-utdanning og utenlandsk videregående opplæring.

For å få generell studiekompetanse i Norge, må du i utgangspunktet oppfylle fastsatte krav til dokumenterte kunnskaper i norsk. For å få støtte fra Lånekassen til utdanning i utlandet trenger du imidlertid ikke å oppfylle dette norskkravet, dersom du har fullført utenlandsk videregående opplæring eller IB. Vær likevel klar over at du må oppfylle vilkåret om tilknytning til Norge.

Studere uten studiekompetanse

Hvis du begynner å studere uten å ha generell studiekompetanse, må du dekke utgiftene selv. Oppnår du generell studiekompetanse mens du studerer, kan du søke om støtte fra og med semesteret etter at du har fått generell studiekompetanse.

Unntak til kravet om generell studiekompetanse

Vi kan gjøre unntak fra kravet om studiekompetanse hvis du har fått studierett av disse årsakene:

 • Du har realkompetanse og er 25 år eller eldre. Dette gjelder ikke hvis du lengre språkkurs (tidligere kalt språklig tilrettelegging).
 • Du har ikke klart enkelte av kravene til generell studiekompetanse på grunn av dokumentert varig sykdom eller funksjonshemming.
 • Du har fått opptak til utdanning i utøvende eller skapende musikk, ballett, skuespill eller bildende kunst ved et framstående lærested. Det er en forutsetning at lærestedet har strenge opptakskrav.

Usikker på om du har generell studiekompetanse?

Er du usikker på om du har generell studiekompetanse, har Samordna opptak mer informasjon om de ulike måtene du kan oppnå generell studiekompetanse på.