Opptak til fulltidsutdanning i utlandet

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
For å få lån og stipend til utdanning i utlandet må du være tatt opp som student til en fulltidsutdanning.

Tar du færre studiepoeng/fag/credits/ECTS enn det som tilsvarer utdanning på fulltid, får du ikke støtte fra Lånekassen.

Fritak for fag kan få konsekvenser

Hvis du får fritak for fag, må du enten melde deg opp til andre fag, eller på annen måte sikre deg at du fortsatt er i fulltidsutdanning. Du må melde fra til oss om endringer i hvor mange studiepoeng du tar eller fagsammensetningen din. Send en e-post fra Dine sider, et brev eller en faks for å melde fra om endringer.

Videregående opplæring i utlandet?

Tar du videregående opplæring i utlandet, må du også ta fulltidsutdanning for å få støtte. Les mer om videregående opplæring i utlandet her.