Ofte stilte spørsmål om søknaden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 11.06.2020

Informasjonen gjelder for deg som går/skal gå på høyere og annen utdanning i Norge.

Gå til søknaden

Hvor finner jeg søknaden?

Du finner søknaden her eller på Dine sider.

På Dine sider finner du også skjema for

  • sykestipend
  • foreldrestipend ved fødsel og adopsjon
  • tilleggsstipend for søkere med nedsatt funksjonsevne 
  • stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne

Må jeg ha studieplass for å søke?

Ja, du må ha opptak til en godkjent utdanning for å få lån og stipend av Lånekassen.

Hvordan finner jeg utdanningen min i søknaden?

Utdanninger ved høgskoler og universitet er ofte samlet i mer generelle kategorier i søknaden vår. Derfor er det ikke alltid at du finner det navnet som lærestedet bruker på utdanningen din. Alle utdanninger innenfor et fagområde kan ha felles navn. Du velger fagområde og nivå som passer til den graden du holder på med.

Les mer om å finne riktig utdanning i søknaden.

Har ikke hybel/leilighet ennå, hva skal jeg krysse av for i søknaden?

Du skal krysse av for borteboer i søknaden, hvis du ikke skal bo sammen med foreldrene dine under studiene. Det er bostatusen din under selve studiene som gjelder, ikke hvor du bor på det tidspunktet du søker.

Finn flere svar på ofte stilte spørsmål om hjemme-/borteboer.

Må jeg bytte adresse i folkeregisteret?

Nei. Det er hvor du faktisk bor som avgjør om vi regner deg som borteboer, ikke hvor du er folkeregistrert.

Hva betyr hjemme- og borteboer?

Borteboer betyr at du ikke bor sammen med foreldrene dine under studiene. Hjemmeboer betyr at du bor sammen med foreldrene dine under studiene.

Les flere spørsmål og svar om hjemme- og borteboer.

Hva betyr stipend, maksimalt eller begrenset lån?

I søknaden får du tre valg på hva slags type stipend og lån du kan søke om.

Stipend

Når du søker om stipend, blir dette utbetalt som et lån som senere kan bli gjort om til stipend. OBS: Bor du hjemme hos foreldrene dine (hjemmeboer) kan du ikke søke om stipend, fordi du må være borteboer for å ha rett til stipend. Skal du ta høyere utdanning, må du aktiv velge om du vil søke om gradsomgjøringslån. Dette lånet kan bli gjort om til stipend dersom du fullfører graden din. Vanlig omgjøringslån kan bli gjort om til stipend når du består studiepoeng.

Stipend og maksimalt lån

Velger du dette søker du om å få maksimalt hva du kan få i lån og stipend. Stipend blir utbetalt som omgjøringslån, som senere kan bli gjort om til stipend. Resten blir utbetalt som et rent lån.

Stipend og begrenset lån

Du velger dette om du ønsker å begrense hvor stort lån du vil ta opp.

Hvordan sender jeg inn dokumentasjon?

Har du fått beskjed om å sende inn dokumentasjon, enten da du sendte inn søknaden eller fått beskjed fra Lånekassen, kan du gjøre det på Dine sider, i menyen finner du lenken "send inn dokumentasjon til søknaden".

Les mer om dokumentasjon.

Når får jeg svar på søknaden?

De fleste søknadene behandles automatisk og de fleste vil få svar i løpet av et døgn.

Hvis en saksbehandler må se på søknaden din, vil du få opplyst forventet behandlingstid.

Skal du sende inn dokumentasjon, får du ikke opplyst behandingstid før vi mottar dokumentasjon fra deg.

Les mer om behandlingstid og de ulike statusene søknaden din kan ha.

Når får jeg pengene på konto?

Som regel får du pengene overført kort tid etter semesterstart. Har du søkt om lån og stipend etter semesterstart vil du få pengene overført så fort vilkårene er oppfylt.

Før vi kan overføre pengene, må vi få bekreftelse fra lærestedet ditt om at du har opptak til utdanningen, og du må ha betalt semesteravgiften.

Vi må også ha et gyldig kontonummer, som du opplyser om i søknaden eller endrer på Dine sider. Les mer om utbetaling.

På Dine sider kan du se om du har oppfylt vilkårene for utbetaling.

Hvordan signerer jeg for lån og stipend?

Du får en avtale om støtte på Dine sider, og du signerer avtalen på Dine sider. Husk å lese vedtaksbrevet før du signerer.

Les mer om signering.