Hel grad i utlandet - høyere utdanning

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 09.06.2020
Når du har endelig opptak fra lærestedet ditt kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Skal du studere i utlandet for første gang?

Hvis du skal søke om lån og stipend til utlandsstudier for første gang bør du vente med å søke til du har følgende dokumentasjon til søknaden din:

  • endelig opptaksbrev som viser hvilken utdanning du skal ta
  • bekreftelse som viser hvor mye du skal betale i skolepenger og i hvilken valuta
  • endelig vitnemål fra videregående skole eller annen dokumentasjon som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge

Vi kan ikke behandle søknaden din om lån og stipend før du har sendt denne dokumentasjonen til oss. Det er derfor best å vente med å søke til du har denne dokumentasjonen. Du kan lese mer om hvilken dokumentasjon vi godtar her.

Er du allerede utenlandsstudent?

Hvis du allerede studerer i utlandet og skal søke om lån og stipend til fortsatte utdanning der, kan du søke om lån og stipend nå. Dersom du ikke har sendt inn dokumentasjon om årlig kontroll for 2019–2020, må du gjøre det. Les mer om årlig kontroll her.

Bor du hjemme i starten av høstsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronapandemien, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Disse unntaksreglene blir videreført høsten 2020.

Hvis du skal studere i utlandet og ikke kan oppholde deg på lærestedet ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor likevel svare ja på følgende spørsmål i søknaden: «Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?».

Gå til søknaden