Sommerkurs

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 16.03.2020
Du kan få støtte i inntil to måneder for sommerkurs i utlandet.

Du kan ha rett til støtte om sommeren hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen eller praksisen må skje i sommerterminen.

Lånekassen har ingen egen søknad for støtte til sommerkurs. Du søker som støtte til sommerkurs ved å sende oss et brev og legge ved dokumentasjon fra lærestedet ditt.

Les mer om hvordan du søker og dokumentasjon.